Užívací práva na logo 650 let UK jsou převedena na Univerzitu Karlovu v Praze.

Veškeré užití mimo zpravodajské informace v médiích je nutno smluvně zajistit s Univerzitou Karlovou. Kontaktujte, prosím, oddělení vnějších vztahů UK (tel. 24491248, 24491348, fax 24491309)


Na následujících stránkách jsou ve formě měsíčního kalendáře shrnuty hlavní a fakultní akce pořádané u příležitosti oslav 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Doporučujeme, abyste si svůj prohlížeč nastavili tak, aby zobrazoval menším písmem.

Hlavní akce jsou uvedeny tučně, je též uvedeno místo konání či pořádající fakulta.


1997                    10 11 12
1998  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999  1 2 3 4