Středověká iluminace
PROJEKT PROSOPOGRAFIE PRAŽSKÉ PRÁVNICKÉ UNIVERZITY
V LETECH 1372-1419
 
  O projektu
  Základní pojmy
  Kontakt
  English version
 

Vposledních letech se na poli univerzitních dějin začala výrazněji prosazovat prosopografická zpracování pramenů, zejména univerzitních matrik, formou kolektivních životopisů jednotlivých studentských generací. Tato metoda umožňuje nové pohledy na otázky sociální struktury, frekvence a mobility studentů univerzity a společenské uplatnění jejích absolventů.

Ve školním roce 1995/96 byl zahájen dlouhodobý společný projekt pracovníků Archivu Univerzity Karlovy a semináře Teorie a metodologie historické vědy při Ústavu českých dějin FF UK "Prosopografie pražské univerzity 14. - 20. století - Kolektivní životopisy studentů, absolventů a učitelů pražské univerzity", jehož cílem je vytvoření počítačových databází reprezentativních vzorků univerzitních příslušníků pro vybraná období a jejich další využití při zpracovávání problematiky sociálních a kulturních dějin. 

Projekt "Prosopografie pražské právnické univerzity v letech 1372-1419" je součástí tohoto výzkumného záměru. Jeho cílem je shromáždit a interpretovat všechny dosažitelné údaje o osobách zapsaných do matriky pražské právnické univerzity, jediné v úplnosti dochované středověké pražské matriky rektorského typu. Postupně by za tímto účelem měly být zpracovány všechny dostupné prameny obou středověkých pražských univerzit, dále prameny ostatních tehdejších evropských univerzit (zejména matriky), poskytující informace o předchozím nebo následném studiu a univerzitní peregrinaci pražských studentů a absolventů, a v neposlední řadě také dostupné prameny mimouniverzitní, zejména církevní provenience, vypovídající o jejich dalších životních osudech a společenském uplatnění.

 

webmaster:
Jana Borovičková
Tento projekt byl finačně podpořen grantem č. 312/1999/A/HN -FF   Grantové agentury Univerzity Karlovy poslední změna: