NEDLIB - Networked European Deposit Library
Výběrová tematická rešerše webovských veřejně dostupných dokumentů

Zpracovala Pavlína Švrčinová

1. BIDE, Mark
Standards for Elektronic Publishing [online]. Haag : Koninklijke Bibliotheek. 2000.
URL: http://www.kb.nl/coop/nedlib/results/e-publishingstandards.pdf

  Zpráva poskytuje přehled oblastí, které nakladatelé elektronických publikací používají jako běžné standardy. Přehledy mají napomoci knihovnám k lepšímu porozumění problémů týkající se ukládání a ochraně elektronických dokumentů. Zpráva vznikla na základě konfrontací 14 evropských nakladatelů.

2. FEENSTRA, Bendert
Standards for a DSEP : Standards for the Implementation of a Deposit System for Electronic Publications [online]. Haag : Koninklijke Bibliotheek. 2000.
URL: http://www.kb.nl/coop/nedlib/results/dsepstandards.pdf

  Dokument popisuje standardy, které jsou využívány při realizaci projektu Deposit systems for electronic publications.

3. LUPOVICI, Catherine ; MASANES, Julien
Metadata for Long Term-Preservation [online]. Haag : Koninklijke Bibliotheek. 2000
URL: http://www.kb.nl/coop/nedlib/results/D4.2/D4.2.htm

  Cílem této zprávy je definovat vlastní metadata, která jsou závazná pro archivaci elektronických dokumentů tak, aby bylo možné manipulovat s tímto velkým množstvím dat v rozvíjejícím se technickém prostředí.

4. ROTHENBERG, Jeff
An Experiment in Using Emulation to Preserve Digital Publications [online]. Haag : Koninklijke Bibliotheek. 2000
URL: http://www.kb.nl/coop/nedlib/results/emulationprezervationreport.pdf

  Zpráva obsahuje výsledky studie pro Národní knihovnu v Haagu. Byla provedena, jako první fáze programu Nedlib, k testování a hodnocení prostředků pro zachování digitálních dokumentů v přístupné, autentické a použitelné formě v depozitní knihovně.

5. VOJTÁŠEK, Filip
Dlouhodobá archivace digitálních dokumentů. Ikaros [online]. 2000, č. 10.
URL: http://ikaros.ff.cuni.cz/2000/c10/archivace.htm

  Autor, po úvodním porovnání analogového a digitálního dokument, představuje jednotlivé procesy archivace a zpřístupnění digitálních dokumentů (digital preservation) : migrace, emulace, technické muzeum a konverze do analogové formy. Smyslem této archivace je zabezpečení digitálních dokumentů v dlouhodobé perspektivě.

6. WERF-DAVELLAR, Fitia
Long-term Preservation of Electronic Publications : the Nedlib project. D-Lib Magazine [online]. 1999, vol. 5, no. 11.
URL: http://www.dlib.org/dlib/september99/vanderwelf/09vanderwerf.html

  Autor článku popisuje dle schématu pracovní design systému DSEP. Rozebírá jednotlivé postupy a moduly manipulace s elektronickými publikacemi, které jsou určeny pro archivaci.

7. ŽABIČKA, Petr
Nedlib Harvester - technika sklizně informací. Ikaros [online]. 2000, č. 10.
URL: http://ikaros.ff.cuni.cz/2000/c10/harvest.htm

  Autor pojednává o nástroji Harvester, který byl vyvinut v rámci projektu Nedlib. Jedná se o nástroj umožňující archivaci infromačních zdrojů na Internetu. Popisovány jsou podmínky pro jeho provoz a způsob jeho práce.

Zpět do Digitální knihovny


Zpracovala Pavlína Švrčinová, 2001


Zpracováno: 23.9.2001