Digitální knihovnyTerminologie DK

Typy DO v DK

Architektura DK

Model OAIS

Digitální objekt

Složený digitální objekt

Digitální skladiště

Identifikační systém DK
"Handle System"

Trvalé identifikátory

Metadata

Typy DK

Otevřená digitální knihovna

Protokol OAI-PMH

Struktura NZDL

Struktura složeného digitálního objektu

Zdroj: ARMS, W. Key Concepts in the Architecture of the Digital Library. D-Lib Magazine [online]. July 1995 [cit. 2007-10-22]. Dostupný z WWW: < http://www.dlib.org/dlib/July95/07arms.html>. ISSN 1082-9873.

Původní zdroj: Zpráva CNRI ("Kahn-Wilensky model) aj.


© Eva Bratková, 2002-2018
Vytvořeno:2002-10-07
Aktualizováno: 2018-02-12