Digitální knihovnyTerminologie DK

Typy DO v DK

Architektura DK

Model OAIS

Digitální objekt

Složený digitální objekt

Digitální skladiště

Identifikační systém DK
"Handle System"

Trvalé identifikátory

Metadata

Typy DK

Otevřená digitální knihovna

Protokol OAI-PMH

Struktura NZDL

Identifikační systém DK (Handle System)

Viz též: Příklady užití trvalých identifikátorů URN, HANDLE a DOI ve směrovacích službách (Resolution Services)

Zdroj: ARMS, W. Key Concepts in the Architecture of the Digital Library. D-Lib Magazine [online]. July 1995 [cit. 2007-10-22]. Dostupný z WWW: < http://www.dlib.org/dlib/July95/07arms.html>. ISSN 1082-9873.

Původní zdroj: Zpráva CNRI ("Kahn-Wilensky model") aj.

Zdroj: The Handle System [online]. Reston (Virginia, USA) : Corporation for National research Initiatives, updated 16 May 2006. Handle Resolution. Dostupný z WWW: < http://www.handle.net/overviews/overview.html>.

Zdroj: The Digital Object Identifier [online]. DOI Foundation, c2007. Dostupný z WWW: <http://www.doi.org/>.


© Eva Bratková, 2002-2018
Vytvořeno:2002-10-07
Aktualizováno: 2018-02-12