Digitální knihovnyTerminologie DK

Typy DO v DK

Architektura DK

Model OAIS

Digitální objekt

Složený digitální objekt

Digitální skladiště

Identifikační systém DK
"Handle System"

Trvalé identifikátory

Metadata

Typy DK

Otevřená digitální knihovna

Protokol OAI-PMH

Struktura NZDL

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)

 • Protokol OAI-PMH
  • Konvence ze Santa Fe pro OAI (2000-02-15)
  • OAI-PMH, Verze 1.1 (2001-07-02)
   • Vývoj verzí protokolu OAI-PMH

  • OAI-PMH, Verze 2.0 (2002-06-14)
  • OAI-PMH -- Record
  • OAI pro začátečníky (Tutoriál=Příručka, OA Forum)
   • Schéma sklizně metadat (z repozitářů poskytovatelů dat do bází poskytovatelů služeb)

   • Schéma sklizně metadat (mezi poskytovatelem dat a poskytovatelem služby může být služba typu agregátor dat) dat)

   • Sklízení metadat může být doplněno vyhledáváním založeném např. na normě Z39.50 nebo programu SRW/U (Search and Retrieve on the Web/using URL)

  • Hlavní technické otázky protokolu OAI_PMH
   • Základní schéma fungování protokolu OAI-PMH

   • Protokol OAI-PMH - strukturní model

   • Sedm klíčových definic protokolu OAI-PMH

   • Schéma kontroly komunikace (v případě požadavků na dlouhé seznamy jednotek) dle protokolu OAI-PMH

  • Typy požadavků protokolu OAI_PMH
   • Informační

    • Identify (vyhledání popiných informací o repozitáři)

    • ListMetadataFormats (vyhledání všech dostupných formátů metadat užívaných v repozitáři; volitelně lze omezit identifikátorem)

    • ListSets (vyhledání tematické struktury repozitáře)

   • Pro sběr metadat

    • ListIdentifiers (vyhledání všech identifikátorů (hlaviček) digitálních objektů uložených v repozitáři; povinné je zadání prefixu metadat, lze omezit dle data a dílčí části repozitáře)

    • ListRecords (vyhledání (sklizeň) záznamů z repozitáře; povinné je zadání prefixu metadat, lze omezit dle data a dílčí části repozitáře)

    • GetRecord (vyhledání jediného metadatového záznamu na základě identifikátoru; povinné je zadání prefixu metadat a identifikátoru)

   • Příklad odpovědi repozitáře na požadavek ListIdentifiers

   • Příklad odpovědi repozitáře na požadavek GetRecord


Zdroj: CARPENTER, Leona (co-ord.). OAI for Beginners - the Open Archives Forum online tutorial [online]. Open Archives Forum, c2001- , last modif. 2003-10-14 [cit. 2019-03-05]. Dostupný z InternetArchivu (kopie): https://web.archive.org/web/20171221103825/http://www.oaforum.org/tutorial/.


© Eva Bratková, 2002-2019
Vytvořeno:2002-10-07
Aktualizováno: 2019-02-12