a.r. 2003/4

Kurzy Dott. Giorgia Cadoriniho, Ph.D.

cadorini@cuni.cz

FURLANSKÉ REÁLIE

Organizační schůzka, středa 18. února, 14:00 hodin, nám. Palacha 2, č.dv. 421
přednáška: 2 hodiny x 2 semestry
    Viz furlanské reálie

ÚVOD DO FURLANŠTINY

Organizační schůzka, středa 18. února, 14:00 hodin, nám. Palacha 2, č.dv. 421
cvičení: 2 hodiny x 2 semestry
    Viz úvod do furlanštiny

SEMINÁŘ ČTENÍ TEXTŮ

Organizační schůzka, středa 18. února, 14:00 hodin, nám. Palacha 2, č.dv. 421
cvičení: 1 hodina x 1 semestr
    Viz seminář čtení textů

EXKURZE VE FURLANSKU

odjezd 5. 3. - návrat 11. 3.

FURLANŠTINA

ÚVOD DO FURLANŠTINY
-> Obsah. Během kurzu se úplný začátečník seznámí se základy morfologie furlanské koiné. Není nutná, i když je vítána, znalost jiného románského jazyka. Nejvíce pomůže katalánština či francouzština.
-> Literatura.
Cadorini, G. (2001-). Introduzion al furlan. Cors pai students de Facultat di Filosofie di Praghe. An academic 2003/2004. http://www.cuni.cz/~cadorini/furlan/udf0304.html
Zof, F. (2000). Gramatiche pratiche de lenghe furlane. Pasian di Prato.
-> Atestace podle dohody = a. zápočet: test z morfologie furlanské koiné; b. ...

FURLANSKÉ REÁLIE
-> Obsah. Záměrem kurzu je seznámit studenta s dnešní kulturou a s dějinami území obydleného furlanským národem. Po úvodních hodinách bude možné přizpůsobit obsah dalších setkání zájmům posluchačů.
-> Literatura.
Cadorini, G. (2001-). Introduzion al furlan. Cors pai students de Facultat di Filosofie di Praghe. An academic 2003/2004. http://www.cuni.cz/~cadorini/furlan/realie0304.html
Placerean, C. (1993). La nestre storie. Our history. Unsere Geschichte. Glemone.
Další literatura bude doporučena na základě zájmů posluchačů.
-> Atestace podle dohody = a. zkouška: student prokáže znalost látky probrané během výuky a schopnost vlastním úsudkem hodnotit skutečnosti a jevy k ní se vztahující; b. ...

SEMINÁŘ ČTENÍ TEXTŮ
-> Obsah. Budeme číst a překládat hru Piera Paola Pasoliniho I Turcs tal Friul.
V květnu 1944 se Pasolini schovával před válkou v matčině rodiště Cjasarsa (ita. Casarsa della Delizia). V roce 1499 Turci vpadli do Furlanska a zázrakem minuli Cjasarsu - kromě osady San Zuan. Co dělat? V březnu 1943 se vytvořili první furlanské partýzánské oddíly. Od září 1943 se kraje zmocnili říšstí Němci a z něj udělali Operationszone Adriatisches Küstenland, pod správou gauleitera Friedricha Rainera. Pasoliniho bratr se připojil k partyzánům. Pasolini zůstal v Cjasarse, psal a učil.
Hra se odehrává v krytém průjezdu přes dům Colusových (rodu Pasoliniho matky). Osoby: sedláci a farář.
-> Literatura.
Pasolini, P.P. (1976). I Turcs tal Friul. (I Turchi in Friuli.) Udine.
-> Atestace = zápočet: závěrečné zrevidování části překladu.