Univerza v Novi Gorici

Prevajalska delavnica fur–sl
---> Pasolini: I turcs tal Friul

dott. Giorgio Cadorini, Ph.D. (Šlezijska univerza v Opavi)

Program

Priporočena literatura

Izvirno besedilo
Prezentacija za delavnico
Jezikovni pripomočki
(na začetek strani)

*Dizionaris *Furlan di Praghe *Giorgio Cadorini *Univerzita Karlova v Praze *Slezská univerzita v Opavě