Furlan di Praghe

Domandâ un plasê e dî grazie

[PDF]

domandâ un plasê

par plasê / par cortesie + INTEROGATIVE

par plasê / par cortesie + IMPERATÎF

INTEROGATIVE + par plasê / par cortesie

IMPERATÎF + par plasê / par cortesie

puedistu / puedie / puedial /podêso + INFINITÎF


dî grazie

grazie

graziis

grazie tant

grazie une vore

grazionis

grazie par une altre volte


rispuindi cuant che ti disin grazie

dai mo!

tant par om

ma ti prei!

di nuie

grazie a ti / jê / lui / vô

poscrodi!


ESEMPLIS

A: Mi dâstu chel libri, par plasê? B: Cjo. A: Grazie. B: Di nuie.

A: Par cortesie, telefonistu tu a Pieri? B: Cumò lu clami. A: Grazionis. B: Poscrodi.

A: La robe le fasarai, ma cumò mi spiete une persone. Podêso tornâ a clamâ? B: Ben, alore o torni a clamâ doman. A: Graziis. B: Grazie a lui.

[Sfuei scrit doprant ancje: Burelli, A., Nicoloso, L. (a cure di) (1987-1988). Aventari des formis lenghistichis di fonde dal furlan doprât dai frutins dal asîl ( tre - cinc agns ). Udin.]

*Torne insom dal sfuei

Ultime version: ai 18 di Març dal 2003

*Furlan di Praghe *glossaris *No dome lenghe *Giorgio Cadorini *Univerzita Karlova v Praze