Furlan di Praghe

Saludâ

[PDF]

TACÂ A TRATÂ

saludâ

mandi

mandi + NON

maman

bundì / buinesere

bundì/buinesere siore/siôr + NON

bundì/buinesere siore/siôr + TITUL

bundì/buinesere + TITUL

bundì/buinesere + TITUL + NON


salûts di rispueste

= §saludâ

Esemplis.

A: Mandi Pieri. B: Mandi.

A: Bundì siore Rose. B: Buinesere siôr professôr.

A: Bundì dotôr. B: Bundì mestre Lidia.


rispiets

alore?

cemût vadie?

cemût ise?

alore cemût?

cemût po?

cemût di te?

cemût stâstu / staiso / staie / staial?

cemût sêstu / sêso / ise / isal?


rispiets di rispueste

ben (grazie e tu / vô / jê / lui?)

benon

mâl

avonde mâl

un pôc par sorte

cussì culà

si tire indenant

pulît

Esemplis.

A: Cemût po? B: Ben.

A: Cemût ise? B: Benon grazie e tu?

A: Cemût staiso? B: Si tire indenant.


FINÎ DI TRATÂ

lassâsi a tu par tu

mandi

maman

bundì / buinesere / buinegnot

ariviodisi

si viodìn!

si viodìn doman

si viodìn + ZORNADE DE SETEMANE

si viodìn ca di un moment

si viodarìn plui indenant


rispuindi co si lassisi a tu par tu

= §lassâsi a tu par tu

Esemplis.

A: Mandi. B: Maman.

A: Ariviodisi. B: Si viodìn.

A: Buinesere. B: Si viodìn lunis.

[Sfuei scrit doprant ancje: Burelli, A., Nicoloso, L. (a cure di) (1987-1988). Aventari des formis lenghistichis di fonde dal furlan doprât dai frutins dal asîl ( tre - cinc agns ). Udin.]

*Torne insom dal sfuei

Ultime version: ai 18 di Març dal 2003

*Furlan di Praghe *glossaris *No dome lenghe *Giorgio Cadorini *Univerzita Karlova v Praze