Furlan di Praghe

'Seminari di leture di tescj

S. Mucci, Il Trź di Avrīl di Ane

Cors pai students de Facoltāt di Filosofie di Praghe

an academic 2002/2003

Mucci, S. (1983). "Il Tre di Avril di Ane." Teatri par un popul. Siet radiodrams par Radio Onde Furlane. Documents de prime cunvigne dal teatri popolar furlan. Udine, 33-46. [PDF]
*Torne insom dal sfuei

Ultime version: ai 27 di Zenār dal 2004

*No dome lenghe *Furlan di Praghe *glossaris *Giorgio Cadorini *Univerzita Karlova v Praze