Vojtěch Kolman

LOGIKA GOTTLOBA FREGA

právě vyšlo v nakladatelství FILOSOFIA

jako 139. publikace, stran 320


obálku navrhla Jarka Šůstková, typografie a sazba autor

rukopis získal BOLZANOVU CENU, cenu rektora UK, nejvyšší ocenění pro rok 2002


kniha je již k dostání v knihupectví Karolina v Celetné ulici


text na zadní obálce knihy:

Gottlob Frege (1848 – 1925) je coby zakladatel moderní logiky právem nazýván druhým Aristotelem. Nesrovnatelně větší flexibilita a nadřazenost Fregova systému, jež v průběhu let umožnila vznik nových matematických disciplín (matematické logiky, metamatematiky, teorie rekurze, teorie modelů atd.), zakládá se na novém způsobu tázání, které v prostoru tradice západní filosofie a vědy začíná tím, co každému vlastnímu tázání s železnou nutností předchází, totiž jazykem. Právě jakožto otec analytické filosofie (dlouho známý především prostřednictvím Wittgensteinových spisů) patří Frege bezesporu k filosofům Aristotelova a Kantova řádu – zakladatelům tradice.

Kniha se snaží o spojitý výklad Fregova logicko-filosofického díla, od Begriffsschrift přes Grundlagen až po Grundgesetze. Ten je určen třemi tématy: (1) epistemologickým, jež se věnuje otázkám konstituce abstraktních předmětů, speciálně čísel, (2) tématem logickým, zahrnujícím přesné vymezení pojmu logické interpretace a vůbec toho, co je logika zač, (3) a konečně tématem, jehož předmětem je samotný Frege a jeho dílo jako historický fenomén. Právě s ohledem na to, že kniha představuje první česky vydanou fregovskou monografii, byla opatřena kapitolou s životopisnými a faktografickými údaji, chronologických přehledem a překladovým rejstříkem fregovské terminologie.