Zpět na osobní stránku | Back to Personal Page

Webovské informační systémy v oboru sociologie 
(Sociology Web Systems) 
Seznamy odkazů (Gateways)

Časopisy (Journals)

Společnosti, výzkumná střediska (Associations, Research Centers)

Sociologie na univerzitách (Sociology at Universities)


Zpracovala: Marcela Černá
Datum vystavení: 21. 6. 1997
Datum poslední úpravy: 4. 5. 1998