NPRG005 - Cvičení z neprocedurálního programování

Aktuální informace

Nejméně do 17.7., ale spíš déle jsem mimo Prahu. V termínu od 27.6. do 10.7. i mimo dosah Internetu.

Zápočtové úlohy

Můžete navrhovat svá zadání zápočtových příkladů.

Kritéria pro použitelnost zadání jsou zhruba:


Náměty na zápočtové příklady: moje náměty, náměty Doc. Bartáka, náměty Dr. Hrice (PDF)

Kdo aspiruje na zápočet

O zápočet může usilovat ten, u něhož bude do 11. 4. napsáno téma zápočtového programu a stav "schváleno".

Jméno Téma zápočťáku Stav
Čtvrtek
Kristina Bártová generování pohádek (i vedlejší věty a zájmena) započteno 12. 6. 2010
Petr Čejda šachová koncovka minimaxem (defaultně věž a král, ale snad i obecně) započteno 21. 6. 2010
Jan Hajič knihovna predikátů pro IO bez postranních efektů schváleno
Petr Hoffman řešení Rubikovy kostky s dodefinovatelnými tahy započteno 13.9.2010
Cyril Hrubiš poetizér započteno 13.9.2010, ještě vylepšit dokumentaci
Martin Hykl (do)řešení nonogramu, tj. bitmapy z delek cernych sekvenci započteno 9. 6. 2010
Michal Klein NIM s možností vzít ze dvou hromádek stejný počet sirek předběžně schváleno
Tereza Klimošová barvení grafů s propagací omezujících podmínek započteno 9. 6. 2010
Tomáš Knopp SAT dvěma postupy + porovnání započteno 26. 6. 2010, zapsat do indexu
Jiří Kotalík ? zvolte si téma
Imrich Kuklis miny s dokonalým pyrotechnikem a ďábelským minérem započteno 21. 6. 2010
Markéta Kůdelová primitivní strojový překlad z angličtiny do češtiny schváleno
Adrián Lachata generátor křížovek schváleno
Jan Matějka nejkratší postup vážení? zpřesňujeme zadání
Alexandr Pícha výrazová kalkulačka s dlouhými čísly, snad i s proměnnými započteno 5.9.2010
Ondřej Profant převod (an)organického vzorce nebo hromádky atomů na český název potřeba různě opravit
Pavla Průdková reg. výraz -> konečný automat (graphviz+prolog. program) schváleno; zrušeno
Jiří Vejmola obecné sudoku (9x9, 16x16, 25x25, ...) započteno 9. 6. 2010
Michal Wirth rozmístění studentů při písemce schváleno
Pátek
Jaroslav Böhmer rozmístění studentů při písemce, studenti v grafu sousedů započteno 10.9.2010
Ondřej Calda ? zvolte si téma
Ondra Heřmánek alg. 3 Indů s ilustrací průběhu započteno 10. 6. 2010
Jakub Horák vyplňování dotazníku po telefonu schváleno
Ondřej Košarko LZ77, včetně komprese souborů a přehledného výpisu postupu komprese započteno 9. 6. 2010
Marek Leibl genetické programování: hledání algoritmu pro Karla sbírajícího předměty započteno 9. 6. 2010
Pavel Mach reversi započteno 9. 6. 2010
Tatsiana Maksimenka nedeterministický -> deterministický automat (+ prolog. program) započteno 4.6.2010
Jakub Mikulášek primitivní strojový překlad schváleno
Peter Nikodem přelévání vody s voliteným zdrojem a kanálem, a i větším vstupem schváleno
Michal Němec genetické programování (hledání funkce, která nejlépe generuje danou mžu; symbolická regrese?) drobnost: hezčí výpis
Ondřej Odcházel rozhovor s politikem - Eliza započteno 9. 6. 2010
Tadeáš Palusga Karel ve strojově generovaném bludišti započteno 26.8.2010
Milan Slavičinský Gaussova eliminace pro řešení soustavy i výpočet inverzní matice schváleno

Ondřej Bojar, obo@cuni.cz $Date: 2010-09-13 22:24:41 $