PRG005 - Cvičení z neprocedurálního programování

Upozornění

Od 17.1. do nejméně 26.1. nebudu v Praze. Zápočty mohu udělovat pouze předtím nebo potom.

Zápočtové úlohy

Můžete opět navrhovat svá zadání zápočtových příkladů.

Kritéria pro použitelnost zadání jsou zhruba:


Náměty na zápočtové příklady: moje náměty, náměty Dr. Bartáka, náměty Dr. Hrice (PostScript)

Kdo si co vybral

Jméno Navržená úloha Nutno rozšířit zadání o
Benjamin Hejda Generátor pohádek ok
Jan Hudeček Generátor pohádek (2) ok

Komu bylo započteno

Student Kruh Datum Téma zápočtové úlohy
Filip Dvořák ? 17.12.2004 Generátor křížovek
Michal Ficek I-33 6.1.2005 Happy Cube Solver
Tomáš Caithaml I-34 6.1.2005 symbolické derivování
Milan Jaška I-34 7.1.2005 Karel v bludišti
Martin Hlavatý I/2-34 10.1.2005 Obchodní cestující
Radek Kamenský I/2-35 10.1.2005 Regulární výrazy
Daniel Kratochvíl I/2-35 11.1.2005 Splnitelnost logického výrazu a převod na kanonický tvar
Petr Pitka I/2-37 13.1.2005 Řešení soustavy rovnic eliminační metodou
Ondřej Hanslík I/2-34 14.1.2005 Symbolické derivování
Kateřina Dufková I/2-33 14.1.2005 Strojový překlad z AJ do ČJ
Milan Rusko kombinované 7.2.2005 Symbolické derivování
Michal Hampl I/2-34 7.2.2005 Automatický rozbor publikačních údajů
Jan Havlíček I/2-32 11.2.2005 Prostředí pro genetické algoritmy
Larysa Aharkava ? 13.2.2005 Prolog: Generování obrázků na základě součtů sloupců a řádek; Haskell: cesta v hypergrafu
Tomáš Jedlička I/2-34 14.3.2005 Jednoduchý strojový překlad Aj-Čj
Martin Brehovský ? 13.4.2005 Engine pro adventury
Michal Hrušecký I/2-34 16.6.2005 Asistent pro vyplňování dotazníků
Martin Cetkovský I/2-33 22.6.2005 Rozklad na parciální zlomky
Martin Krupár I/3-40 22.6.2005 Anorganické názvosloví oběma směry
Vítězslav Čížek I/2-33 22.6.2005 kompilátor regulárních výrazů

Ondřej Bojar, obo@cuni.cz $Date: 2010-03-24 22:34:31 $