Jak založit repositář SVN na ulabech

Založení repositáře a udělení práv učiteli

# je dobré mít repositář v zálohované části, tj. v homu
cd ~

# založme prázdný repositář
svnadmin create --fs-type fsfs SVNREPO

# dejme učiteli práva (i zápisu) do repositáře
UCITEL=oboj7042
  # username ucitele
find SVNREPO -type d -exec fs setacl -dir {} -acl $UCITEL rwlidka \;
  # rekurzivně dát práva do adresáře SVNREPO i do všech podadresářů
fs setacl -dir . -acl $UCITEL l
fs setacl -dir .. -acl $UCITEL l
fs setacl -dir ../.. -acl $UCITEL l
fs setacl -dir ../../.. -acl $UCITEL l
  # dát právo vstupu (list) do všech nadřazených adresářů až sem
  # několik posledních ../../.. už nepůjde, nemáte právo měnit přístup do všech
  # homů ap., ale to je v pořádku

Checkout na lokále (tj. student si checkoutuje pro sebe)

svn co file:///afs/ms/u/.../SVNREPO
  # vždy uvádějte plnou cestu k repositáři

# a otestujme to prvním commitem
cd SVNREPO
touch README
svn add README
svn ci

Checkout přes ssh (tj. student/učitel si checkoutuje pro sebe na jiný počítač)

LOGIN=oboj7042
  # vždy svůj login
COMP=u-pl10.ms.mff.cuni.cz
  # libovolný linuxový stroj v labu
svn co svn+ssh://$LOGIN@$COMP/afs/ms/u/.../SVNREPO pracovni-verze
  # vždy uvádějte plnou cestu k repositáři

Nedivte se, že budete na heslo dotázáni několikrát, třeba i třikrát. SVN je trochu divné...

# a otestujme to prvním commitem
cd pracovni-verze
echo uspech >> README
svn add README
svn ci

Učiteli pošlete URL svého repositáře

...v našem příkladu je to: file:///afs/ms/u/.../SVNREPO , resp. svn+ssh://...@.../afs/ms/u/.../SVNREPO


Ondřej Bojar, $Date: 2010-03-12 14:18:41 $