Internet s chromosomem Y

 

 

 

1)       Profeministé, meninisté a maskulinisté

2)       Boj za práva otců, svobodných mužů, týraných mužů a křivě obviněných mužů

3)       Šovinisté, viristé, macho a další man-ikální hnutí

4)       Misogyni, staří mládenci a zastánci patriarchátu

5)       Hnutí za ochranu celistvosti mužského těla: mužské tělo je mužským právem

 

 

Rozdělit internet na mužské a ženské stránky je jako tvrdit, že existuje něco jako ženské a mužské klikání myší, které se od sebe zásadně odlišují. Podobná rozdělení na mužský a ženský internet jsou velmi častá, i když mají asi podobnou hodnotu jako  mužská a ženská verze slavné knihy Milorada Pavice, „Charazarský slovník“. Čtenáře vyprovokují, aby si přečet obě verze a nakonec zjistil, že se liší pouze v jedné větě někde na konci knihy. Toto se vám také stane při hledání a brouzdání po „mužských“ stránkách, které jako svoje uživatele a čtenáře identifikují různé skupiny mužů. Po chvilce zjistíte, že jim tradičně ženská témata, jako je zdraví, rodina a krása nejsou cizí a že je zde překvapivé množství mužů, kteří bojují za různá práva nebo řeší svoje emocionální problémy a mindráky přes internet. Radikální ženské skupiny na internetu jsme již probrali v březnovém čísle, a teď nastal čas, kdy se podíváme, jak se na internetu zabydlela mužská populace.

 

 

Nový chromosom WWW

 

Co vlastně muži dělají na internetu, když zrovna nečumí na porno a sport? Podle různých statistik si čtou zpravodajství, obchodují s akcemi a rádi navštěvují aukce. Výsledky našeho výzkumu ovšem ukazují něco trochu nečekaného, že je zde  značná část stránek, na kterých muži tráví svůj čas obranou různých mužských práv,  bojem pro nebo proti feminismu a sexismu nebo také zkrášlováním a staráním se o svoje zdraví  a tělo, či svěřováním se a rozebíráním problémů s výchovou dětí nebo s manželstvím. Kromě tradicionalistických mužských hnutí, které brání patriarchát, je zde navíc množství  paranoidních skupin starých mládenců a misogynů, které v ženách vidí veškeré zlo světa, nebo skupin, které se snaží zbavit mužských stereotypů, protože to ženy zneužívají nebo naopak, protože to ženám ubližuje.

Jak tedy vypadá mužsky internet tak jak ho neznáme? Je to svět mužů, kteří jsou na každém kroku zneužiti a týráni ženami a feministkami a které společnost připravila o základní práva na život i na majetek nesmyslnými zákony o otcovství. Aby toho nebylo dost, také je ohrožují šílení doktoři při obřízce a veřejnost svým nezájmem o kvalitu mužského zdraví a života, kvůli čemu umírají v průměru o 6 let dříve než ženy. Pochmurný obraz, ale páni tvorstva se nevzdávají svého nárok na titul pána internetu. Jsou rozhodnuti  bojovat, ať už legalisticky, osvětovými stránkami o otcovských a reproduktivních právech mužů, nebo radikálnějšími prostředky na stránkách různých antifeministických a proti-ženských hnutí nebo naopak afirmativní akcí jako přátelé feministek a hledači mystické podstaty mužství na různých stránkách maskulinismu.

 

 

Meninisté, profeministé a maskulinisté – hledání nové mužské identity

 

Tato hnutí se snaží zbavit stereotypního nahlížení na muže podobně jako to dělá feminismus. Profeministická část těchto hnutí se proto přímo identifikuje s programem feminismu, bojovat za rovnoprávnost a práva žen, a tento boj vnímají jako nejlepší cestu k vysvobození. Na rozdíl od profeministů, maskulinisté spíše kritizují feministický projekt a hledají mužskou identitu vně tradičních genderových rozlišení novými způsoby. Ženská emancipace totiž znejistila muže, proto maskulinisté zdůrazňují význam mužských spolků a různých alternativních až mystických učení jako cestu k obnovení rovnováhy.

Jako příklad profeministického hnutí můžeme uvést „Muže proti pornografii“ na http://www.geocities.com/CapitolHill/1139/ . Tato skupina věří, že pornografie je největším nepřítelem rovnoprávnosti mezi pohlavými, a proto nabízí léčbu mužům postiženým návykem na pornografii. Na stránce jsou uvedeny osobní příběhy mužů a jejich vnitřního boje s pornografii, kdy popisují, jak se jim dokonce zdáli i obrázky z Playboye a Penthousu, a také rady  typu,  jak se naučit masturbovat aniž byste podporovali pornografický průmysl.  Další podobnou organizací jsou  „Muži pro změnu“  (Men for change) http://www.chebucto.ns.ca/CommunitySupport/Men4Change/index.htm , kteří mají rozsáhlý projekt, jak ukončit násilí na ženách, sexismus atd. Speciální označení pro podobný aktivismus mužů, kteří bojují za práva žen, je také meninisté (meninist), které pod heslem „Jsme stejní" (We Are the Same) najdeme na stránce http://www.feminist.com/resources/links/men.htm/ . Další profeministické stránky, které často brání i práva gayů a dalších menšin jsou MensNet http://infoweb.magi.com/~mensnet/ nebo RelMan (skuteční muži) na http://www.cs.utk.edu/~bartley/other/realMen.html . Nejlépe organizované v boji o ženská práva jsou pak stránky „Národní organizace mužů proti sexismu“ (The National Organization for Men Against Sexism) na http://www.nomas.org/ , které nabízejí různé video programy a semináře pro muže, kteří si chtějí zlepšit reputaci. Názory na profeministické aktivity mužů se samozřejmě různí, od úplného opovržení a označení těchto mužů za zrádce, po závistivé poznámky typu „že za tuto aktivitu jistě dostávají od žen hodně sexu“. Jejich množství ovšem svědčí o úpřimném snažení těchto mužů napomoct ženskému hnutí a tím i nepřímo sobě.

Na rozdíl od feminismu je maskulinismus poměrně novým hnutím, které bojuje nejen za práva mužů, ale především za nalezení jejich skutečné identity nezávisle na projektu feminismu. Velmi známými aktivisty jsou např. Robert Johnson, Joseph Pleck,  Dr. Hugo de Garis nebo úplná legenda Warren Farrell. Maskulinismus usiluje o vysvobození mužů ze zažitých rolí, kvůli kterým trpí nejen ženy, ale především samotní muži.  Trpí tím např. jejich zdraví, protože se od nich očekává, že budou pracovat více než ženy, nebo také jejich osobní život, když je jim odepřeno otcovství při rozvodu s argumentem, že jsou muži a o děti se neumějí starat. Zažité genderové role se vlastně nehodí ani mužům ani ženám, ale přesto se neumějí dohodnout, jak tento stav změnit. Zajímavým článkem, který shrnuje maskulinismus a jeho diskusi s feminismem je na stránce http://www.visi.com/~contra_m/cm/columns/cm06_icon.html ,  kde jsou také uvedeny základní zdroje pro studium maskulinismu.  Dobrým zdrojem je jinak časopis o maskulinismu na http://www.isource.net/~flash/ nebo manifest „Jednoho dne, když muži budou konenčně svobodní…“ (One day, when men are finally free......) http://www.ozemail.com.au/~irgeo/mascul.htm , kde jsou uvedeny všechny budoucí výhody maskulinismu. Tento manifest vysvětluje, proč je nutné se zbavit stereotypů muže jako živitele, ochránce žen a podobně. Nejen, že to ženy drze zneužívají, ale ani mužům to fyzicky a psychicky  neprospívá, což je na některých místech vyjádřeno velmi legračně: „Díky maskulinismu, tvoje žena bude muset večer vstávat a kontrolovat, zda to není náhodou zloděj, když doma uslyšíte podivné zvuky“  nebo „Díky maskulinismu nebudeš muset bojovat s ženou, která spí s tvým nadřízeným, abys ve firmě získal lepší pozici“…

Zcela zvláštní je pak hnutí mystického maskulinismu http://www.vix.com/menmag/ , které hledá „vnitřního“ muže a jakési hlubší vrstvy zkušenosti „být mužem“. Někdy se toto hnutí také nazývá mytopoetický a jungiánský maskulinismus nebo  „expresivní mužské hnutí“ (známým guruem, který používá tento termín je Robert Bly). Mužskou prací se zde rozumí hlavně vnitřní práce na sobě a jakési psychologické poznávání sebe sama jako muže. Na stránkách hnutí najdete hodně zvláštních článků, například o mužské menopauze http://www.vix.com/menmag/menogaia.htm nebo o tom, proč je dobré si někdy  dát zmrzlinu a nedbát na dietu, http://www.vix.com/menmag/someicec.htm. Jsou tam i velmi zajímavé informace o mužských skupinách, které tancují, zpívají nebo hrají na bubny jako prostředek poznávání „vnitřního, mužského já“, např.  http://www.vix.com/menmag/tayloriv.htm  o skupinách nebo „Hlas bubnu“ na http://www.vix.com/menmag/voicdrum.html .

Mystická a náboženská hnutí mužů  na internetu jsou poměrně častá, například jsou to unitářští univerzalisté (Unitarian Universalist), kteří svojí víru označují za liberální náboženský maskulinismus http://members.aol.com/uuarchive/uumen/ . Unitaristé hlásají posvátnou mužnost kreativního a soucitného muže, který žije v harmonii s přírodou a ženstvím, ale neztrácí svoji hravost a energičnost (The newly emerging image of sacred masculinity is of a creative, generative, nurturing, protective and compassionate male, existing in harmony with the earth and the feminine yet also erotic, free, wild, playful, energetic, and fierce. -Aaron Kipnis).  Křesťansky orientované skupiny mužů pak prezentují organizace http://www.emale.org/ , která učí muže meditovat a jak se modlit za to, abyste se stali lepším otcem a manželem, nebo velmi známá http://www.promisekeepers.org/ , která organizuje různé kurzy mužského sebepoznání. Zajímavé jsou také stránky hnutí new age na http://www.newageinfo.com/articles/mens/sorcehtm.htm , které mužům dokonce radí i filmy, na které se mají dívat, aby objevili svůj mužský archetyp.

 

 

Boj za práva otců, svobodných mužů, týraných mužů a křivě obviněných mužů

 

Zatímco maskulinismus se mužským právům věnuje spíše okrajově a větší důraz klade na objevení skutečného mužství vysvobozeného z tradičně chápaných rolí, na internetu působí i velké množství organizací, které se vážně zabývají mužskými právy. Cílem těchto organizací je chránit muže před týráním, sexuálním násilí, před ztrátou rodičovských a otcovských práv nebo naopak před nechtěným otcovstvím. Takovým soupisem všech hrůz, které se každodenně páchají na mužích jsou stránky  http://www.mensactivism.org/  poskytující zprávy o mužském aktivismu a mužských právech po celém světě (The Men's Activism News Network - Tracking Men's Rights News Around the Globe!). Na těchto stránkách se každodenně dozvídáme nové způsoby, jak jsou muži znectěni, zneužiti nebo jinak týraní ze stran žen, feministek, vlády a celého světa, ale také rady, jak se tomu bránit. Typickými  titulky článků na těchto stránkách jsou: „Žena, která znásilnila kluka je na svobodě“, „Muž prohrál soudní při proti své přítelkyni, která se rozhodla pro potrat“. V sekci http://www.mensactivism.org/topics.pl pak najdeme rozsáhlou  databází hrůz páchaných na mužích. Popisují se tam různé formy a příklady terorizování mužů ze stran přítelkyň a manželek při rozchodech  a rozvodech, různé příběhy žen, které se pokusily svoje manžele otrávit nebo jinak zabít, atd. 

Podobně zaměřené jsou i stránky, které „ochraňují otce, rodinu a mužství!“ (in defense of fathers, family, and manhood) na http://www.mensdefense.org/.  Tato asociace na ochranu mužů působí od roku 1971 (Men's Defense Association ) a jejím hlavním cílem je očistit muže od negativních stereotypů, podle kterých jsou všichni muži zlý, násilničtí a nepotřebný pro vývoj dítěte. Asociace poskytuje hlavně právní a poradenskou pomoc rozvedeným mužům, kteří nemohou vídat svoje děti nebo mužům křivě obviněným  z incestu, týrání svých manželek nebo znásilnění. Proti podobným stereotypům a proti politicky nekorektnímu diskursu, který poškozuje muže bojuje také organizace z Nového Zélandu, „Muži z Nového Zélandu za rovnoprávnost pohlaví“ (New Zealand Men for Equal Rights Association) http://www.geocities.com/CapitolHill/6708/manifest.html . Ve svém manifestu uvádějí, že by se média a vláda měly vystříhat sexistického jazyka a  výrazů, jako jsou zloděj (přece jsou také zlodějky), vrah, zločinec atd., které poškozují muže.  V angličtině se toto dilema vyřeší jednoduše tím, že část muž „man“ vyměníme za „person“ (osoba), takže  gunman" – střelec bude "gunperson" osoba, která střílí, apod. Podobný  typ aktivismu najdeme také na australských stránkách „Lepší muži pro lepší budoucnost“ (Better men for a better world) http://www.manhood.com.au/ nebo na britských stránkách http://www.ukmm.org.uk/.

V případě mužských práv dominuje boj za práva otců vídat nebo se starat o svoje děti a zcela opačný boj za práva mužů, kteří nechtějí uznat otcovství (reproduktivní práva).  Na rozdíl od žen, muži v současnosti nemohou rozhodnout, že dítě nechtějí,  pokud partnerka s nimi nespolupracuje. Ve většině zemí jsou muži nuceni uznat svoje otcovství po genetických testech, i když dítě nechtějí, nehledě na případy, kdy to ani není jejích dítě a přesto musí platit výživné. Proti této nespravedlnosti bojuje organizace „Národní centrum za reproduktivní práva mužů“ (National Center for Men's Reproductive Rights) na http://www.nas.com/c4m/ . Tato organizace tvrdí, že podobné zákony, které nutí muže uznat otcovství a platit výživné za nechtěného potomka, jsou nejen kruté, ale i nespravedlivé. Nechtěný potomek může dotyčnému nešťastníkovi zničit celou kariéru a dokonce i celý  život,  nehledě na psychickou újmu, pokud mu partnerka zalhala o kontracepci nebo byl například znásilněn. Samotné nechtěné otcovství je stigma, které většinů mužů také poznamenává. Podle výzkumů to není zanedbatelný problém, a až 33 procent otců tvrdí, že jejích děti nebyly chtěné a že se kvůli tomu museli oženit.

Další stránky, které vedou boj za reproduktivní práva mužů, jsou například http://stop.paternityfraud.com/ . Heslem jejích kampaně je „Podvod s nechtěným otcovstvím je finanční znásilnění!“ (Paternity Fraud is FINANCIAL RAPE!) a snaží se upozornit na fakt, že podvodné nařčení někoho z otcovství je vážný zločin. Po přečtení některých případů nechtěného otcovství na těchto stránkách pak není divu, že se někteří muži  radši rozhodnou podstoupit vasektomii a sterilizaci. Informace a osobní příběhy lidí, kteří to podstoupili sterilizaci najdete na stránkách  http://www.vasectomy.fsnet.co.uk , kde je také detailní, obrazová část popisující celou operaci a  zajímavé FAQ o vasektomii. 

Opačný problém řeší mužské organizace na ochranu otcovských práv jak rozvedených, tak ženatých mužů. Ženatí muži mají dokonce vlastní portály a organizace, jako je http://www.husbandplanet.com/ nebo http://www.hubbynet.com/ , kde si navzájem radí, jak a kde spravit auto, stavět dům, opravit různé věci, nebo jak řešit manželské problémy, impotenci, depresi či jak zhubnout.  Liší se tím od společností, které se zcelá zaměřují na problém otcovství, jako je  „Forum otců“ (Fathers' Forum) nabízející semináře pro nové nebo budoucí otce http://www.fathersforum.com/ či „První online otcové!“ (Fathers First Online!) http://www.fathersfirst.org, kteří se věnující umění otcovství, jak to nazývají  na svých stránkách. Na stránce http://www.mrdad.com/ pak  najdete řadu doporučených knih o otcovství,  a na stránce „Skvělý tatínkové“ (Great Dads) i návod, jak se stát skvělým otcem pomocí seminářů. Podobné semináře a programy nabízí také „Národní iniciativa otců“ (National Fatherhood Initiative) na stránce http://www.fatherhood.org/ . Všechny tyto organizace se snaží svojí aktivitou zdůraznit význam a důležitost otců pro vývoj dítěte.

Mnohem složitější je ovšem situace rozvedených otců, kteří si přejí dostat dítě do opatrovnictví nebo alespoň vídat svoje dítě častěji. Extrémní případy porušování otcovských práv například zahrnují možnost matek dítě spíše prodat než ho předat do opatrovnictví biologického otce, jak na to upozorňují stránky „Otcové proti diskriminaci“ (Dads Against Discrimination) http://www.dadsusa.com . Tyto stránky vytvořili otcové, kteří něčím podobným prošli, když se manželky s nimi rozvedli a vzali jim děti proti jejich vůli. Na těchto stránkách také najdeme vzor smlouvy, kterou je rozumné podepsat  před svatbou, abyste se při rozvodu nedivili jakou finanční náhradu bude žádat Vaše manželka. Do podobné kategorie patří ještě stránky otců samoživitelů na adrese http://www.single-fathers.org  nebo stránky, které se snaží utěšit muže, kterým byla odepřena otcovská práva na http://www.media4dads.com . Najdeme tam různé hry a propagační materiály bránící práva rozvedených otců vídat svoje děti a nebýt jenom peněženkou pro jejich ziskuchtivé, bývalé manželky. Jedno z hesel kampaně je proto „Rozvedeni otcové nejsou peněženky“ (Divorced Fathers are NOT Wallets), navíc je tam i hra, která předvádí zacházení státu s penězi rozvedeného muže na http://www.4kidsmedia.com/media4dads/vitem-3.htm .

Velmi specifické jsou organizace, které bojují za  práva mužů, kteří byli zneužiti nebo se stali obětí domácího násilí. Např. „Národní koalice za svobodu mužů“ (The National Coalition of Free Men) na http://www.ncfm.org/ upozorňuje, že sexuální diskriminace a zneužití mužů  je zamlčovaný problém. Vytvořili proto zelenou linku pro muže, kteří se stali obětí domácího nebo sexuálního násilí. Tato organizace podporuje také nezávislý výzkum mužů, jako i konference, rádio a TV programy  o mužských problémech. Upozorňují třeba na fakt, že muži jsou mnohem častěji než ženy odsuzováni za stejný zločin a že obecně ženám zločiny procházejí mnohem snadněji u soudu.

Organizací, které odsuzují domácí násilí je na internetu hodně, ale velmi malá část se zabývá problémem týraných mužů nebo mužů, kteří se stali obětí svých manželek. Na stránkách http://www.vix.com/menmag/batpamph.htm proto najdeme pamflet, který se má použít k osvětě veřejnosti v tétot otzce. Cílem je upozornit na různé formy  týrání mužů ze strany manželek (dámy pozor, zde je recept, co máte dělat): nebezpečné řízení auta, ničení majetku, veřejné ponižování a urážení, lhaní, manipulování mužem, aby si myslel, že je blázen nebo blbý, kontrolování peněz, izolování od rodiny a přátel, ubližování dětem a domácím miláčkům, vydírání, chování se k muži jako k otroku nebo služebné, vyhrožování smrtí a sebevraždou. Pokud vás tento soupis nepřesvědčil, že se to skutečně děje,  zde jsou stránky, které o celém problému pojednávají dopodrobna včetně konkrétní příkladů násilí na mužích http://www.vix.com/pub/men/battery/battery.html nebo http://www.silcom.com/~paladin/madv/.

Snad nejhorší je pak situace mužů, kteří byli křivě obvinění ze znásilnění svojí manželky nebo z incestu či pedofilie. Na jejich obranu vznikly organizace, jako je http://www.abuse-excuse.com/ pro muže obviněné ze zneužití vlastních dětí nebo http://www.a-team.org/ pro muže obviněné ze znásilnění nebo sexualního harrasmentu, týraní žen a podobně.  Je tam celá řada advokátů, psychologů, doktorů a dalších odborníků, kteří se snaží pomoct těmto mužům. Podobná falešná obvinění jsou údajně častá a  neprávem obviněni většinou nemají šanci se ubránit.

 

 

 

Šovinisté, viristé, macho a další man-ikální hnutí

 

"Too be fair, I must admit that all women are not evil. Some are evil, some are wicked, some are hellishly evil, and some are the grand puba of all that is extemporaneously evil. So, some women are not evil, they are just worse."

Mr. Brister

 

„Abych byl fér, musím uznat, že ne všechny ženy jsou zlé. Některé jsou zlé, některé záludné nebo  ďábelsky zlé, a některé jsou dokonce ztělesněním všeho zla ve světě. Takže, ne všechny ženy jsou zlé, některé ženy jsou dokonce horší.“

Mr. Brister

 

Pokud vámi předchozí příklady finančního, sexuálního a dalšího zneužívání a týrání mužů otřásli a začínáte věřit, že ve světe probíhá jakési ženské spiknutí proti mužům, jediný způsob jak se ubránit nastupujícímu matriarchátu je příklon k radikálním mužským hnutím. Na podobných stránkách a v podobných hnutích si konečně můžete ulevit, co si o feministkách a ženách skutečně myslíte, aniž by vás někdo za to trestal, dokonce na to můžete být i hrdí.

Stránky http://www.ilovewhitefolks.com/c_corner/index.html vás například přesvědčí, že „mužský šovinista“ není urážka, i když, podle tvůrce těchto stránek, ani rasista není urážkou, jak napovídá název domény (miluju bělochy). Tento „Šovinistický koutek pro skutečné muže“ (The chauvenist corner for real men) tvrdí, že je „nejlepším lékem proti macho fobii“ a že je místem, kde se používá nikoli politicky korektní, ale tradicionalisticky korektní slovník. Hlavním nepřítelem jsou samozřejmě feministky, které autor viní například za rozvody, ale i za všechna ostatní zla na světě. Ještě legračnější je organizace „Man-iakální chlapský revoluční výbor“ (The Man-iacal Masculist Revolutionary Committee) na adrese http://home.earthlink.net/~smarsh82/ . Jsou to stránky pro  muže, kteří už nesnesnou všechny ty řeči o ženských právech a všeobecné nadřazování žen kdekoli vstoupí. Nabízí vám proto petici proti feministkám a jejich cenzorským a totalitárním praktikám, kterou už podepsalo 172 mužů.  Revoluční chlapský výbor si také stěžuje, že 60% obvinění ze znásilnění jsou nepravdivá a že ženy jsou materialistické potvory, které mají příliš moc práv a tak si dovolují. Výsledkem je matriarchát, v kterém žijeme a který mohou zrušit pouze rytíři bojující proti ženskému zlu zvaném „ženy 90tých let“.  Podobně antifeministické až misogynií jsou stránky organizace W.A.T.R.O.A.E. - Women Are The Root Of All Evil (Ženy jsou kořenem všeho zla) na adrese http://www.geocities.com/CapitolHill/1675/ . Na úvodní stránce vidíme střílející Jessicu, symbol ženského spiknutí,  a pod ni větu „Jenom ty můžeš zastavit toto zlo“ (Only you can stop the evil!). Cílem je podpořit muže, kteří se každodenně setkávají s tímto zlem a hledají způsob, jak přežít na tomto světě třeba i bez žen. Každá žena vás totiž jednoho dne přivede do stavu, že si řeknete „Nejsem gay, ale po tomto vztahu jsem ochoten se učit“ (I am not gay, but after this relationship I am willing to learn). 

Velmi zajímavá bude  budoucnost dalšího radikálního hnutí, virismu, které v současnosti existuje jenom jako teoretický koncept a označení pro extrémní případy maskulinismu. Viristé věří, že je společnost zasažena feminizací a že jediným lékem proti  ztrátě mužského principu je boj. Symptomy ztrácejícího se mužství vidí právě ve filmech, jako je Rambo nebo Commando, které jsou jenom důsledkem změkčilosti celého světa. Více informací o tomto hnutí najdete na stránce http://www.xrefer.com/entry/552727 nebo v knihách Petera Zohraba http://www.zohrab.org/ (link bohužel nefunguje). 

Tento exkurz k antifeministickým organizacím bychom měli doplnit ještě  macho organizací „Mezinárodní macho“ (Macho International) na http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/7596/ . Jsou to  antifeministé, kteří chtějí bojovat za  mužskou důstojnost a heterosexuální muže. Podle nich, je celý moderní feminismus vlastně opakem misogynie, totiž je charakterizován nenávistí k mužům, takže je to misandristické hnutí. Pro podrobnější a vědečtější diskusi o problémech mezi feminismem a antifeminismem se podívejte na stránkách http://www.freespeech.org/antitechnocrat/antifeminism.html .  Další zábavné stránky proti feminismu a proti moderním ženám pak najdete na stránce http://www.ihatefeminism.com/ , které se zabývají hlavně skandálními výroky a nápady feministek,  nebo http://www.menmedia.org/, kde je také hodně příkladů lží a terorizování mužů ze stran žen. Zajímavé jsou také http://www.fuckedmarriage.net/, které momentálně nesmějí poskytovat obsah, protože se někdo s nima soudí, nebo http://www.ihatewomen.com/ s obrázky, které pokládají ženy za nejlepší objekt vtipů a karikatur, a také s písněmi typu „The bitch song“, „Pravidla manželství“ apod.

 

 

 

Misogyni, staří mládenci a zastánci patriarchátu

 

Pokud jste ještě nepochopili, že tento svět je mužům nepřátelský a myslíte si, že ne všechny ženy jsou zlé čarodějky jako ty feministky, máme pro vás špatnou zprávu na stránce http://psychoexgirlfriend.com/ . Skupina hodných mužů se vás zde snaží upozornit, abyste si dávali pozor na psychotické ženy a nabízejí vám pomoc v případě, že jste na takovou narazili. Bláznivým ženským (a  podle testu, který tam vyplníte, zjistíte, že jsou to všechny) se máte vyhýbat, abyste nedopadli jako jejích kamarád, kterého jeho bývalá přítelkyně trýznila svými neustálými telefonáty po několik měsíců. V zájmu lidstva se proto rozhodl tyto její psychotické vzkazy ze záznamníku zveřejnit v podobě mp3, aby to osotatní muži mohli srovnávat se slovními projevy svých lepších poloviček. Takže, vyplňte nejprve test, zda je Vaše dívka psychotická a blázen, a když zjistíte nepříjemnou pravdu, tak ve svém zájmu utíkejte co nejrychleji. Po úspěšném útěku si pro radost kupte tričko s citáty z dnes již slavného záznamníku, které vám budou připomínat, čemu jste se vyhnuli na http://www.togaworld.com/gallery.cfm?ID=1038 .

Lék na samotu je jednodušší než si myslíte, což vám dokážou stránky http://www.iwantanewgirlfriend.com/ (chci novou dívku), kde Jackovi různé ženy posílají fotografie svého poprsí s jeho napsaným jménem „Jack“ nebo jiným vzkazem. 

Na stránkách http://www.misogyny.com/ pak zjistíte, že nenávidět ženy se může stát také vášní. O tom vás přesvědčí i další misogynií portál http://www.ozemail.com.au/~ksolway/misogyny.html , kde najdete různé hudební skladby a obrázky o tom, proč jsou ženy takové mrchy a proč je dobré se jím vyhýbat. Povedený je také klub misogynů na stránce http://www.hemanwomanhaters.com/ , kteří upozorňují, že dokonce i Hitler měl přítelkyni, což by měl být dostatečný důvod, abyste si dávali pozor. Na stránce http://www.womensuck.org/ vám to samé dokonce vysvětlí v počítačové terminologii  v části „Program Přítelkyně, upgradovaná verze 5.1“ (The Girlfriend Version 5.1 Upgrade Package):

„Minulý rok jsem upgradoval svoji Přítelkyni 5.0 na Přítelkyni 5.1, která se instalovala jako „Snoubenka 1.0“. Nedávno pak jsem upgradoval Snoubenku 1.0 na Manželku 1.0 a mám vážné problémy s pamětí. Zabralo to celé moje místo, a navíc Žena 1.0 musí běžet předtím než udělám cokoli. Navíc se spouští podivné Dětské procesy, které konzumují veškerou kapacitu systému. Některé aplikace, jako PokersPřáteli 10.3, Pivo 2.5 a HospodyvNoci 7.0 už nemohu spouštět v tomto systému….“ (Last year, I upgraded my GirlFriend 5.0 to GirlFriend 5.1, which installs itself as "Fiancee 1.0". Recently, I upgraded Fiancee 1.0 to Wife 1.0 and it's a real memory hog. It has taken up all my space, and Wife 1.0 must be running before I can do ANYTHING. It is also spawning Child Processes which are further consuming system resources. Some applications, such as PokerNight 10.3, BeerBash 2.5, and PubNight 7.0 are no longer able to run in the system at all. )

Pokud se po těchto zkušenostech rozhodnete zůstat starým mládencem, určitě navštivte „Bratrstvo věčných staromládenců“ (Brotherhood of Eternal Bachelors) na http://www.geocities.com/CollegePark/5923/beb.html , kde vás přesvědčí, že být starým mládencem je dobrodružství a navíc si nemusíte umívat špinavé nádobí. K podobné hrdosti na to, že se nechci ženit vyzývají také stránky http://www.capecodbachelor.homestead.com/ccbachelor.html

Být svobodným mužem bez závazku má mnohé výhody. Například si můžete nechat poradit na mužských stránkách o filmech, které filmy jsou pro chlapy vhodné a nemusíte pak svůj výběr konzultovat a hádat se s manželkou. Na stránkách  http://www.movierage.com/ existují pouze kategorie top ten, shit list (zasraných filmů) a rats ass list (což se ani nedá přeložit do slušné češtiny, navíc to uráží potkany).  Sdílet další chlapské zájmy a vášně pak můžete i na stránkách http://www.maximumman.com/ nebo http://www.manlyweb.com/, kde jsou například podrobné informace o lovu a služba, která umožňuje vyřídit si všechna potřebná osvědčení on-line, abyste se lovu účastnili.  Svobodní muži jsou mezi sebou také mnohem tolerantnější k vlastním nedostatkům, jak o tom svědčí stránky o blbých mužích, kteří jsou na to hrdí http://www.dullmen.com/ . Také si můžete zanadávat s podobnou skupinou mužů na http://www.mwcfc.com/nomaam/main.html nebo se skupinou zahořklých chlapů (The bitter male society), kteří jsou zdeptání svými manželkami a nadřízenými  http://www.geocities.com/Athens/Agora/6414/bms.html. Na těchto stránkách je také pozoruhodná sbírka citátů z různých toalet. 

Pokud vás zajímají  trochu netradiční chlapské aktivity, pak je tu společnost „Statečné srdce proti tyranii kalhot“ (Bravehearts Against Trouser Tyranny) na http://hometown.aol.com/brvhearts/index.htm . Je to skupina mužů, kteří propagují kilty a nošení sukní jako projev svobody a pohodlnosti.  Jestli se chcete postavit proti společenským zvyklostem i ve věcech délky vlasů,  běžte na speciální stránky pro máničky http://the-light.com/mens/longhair.html . Zde se také zdůrazňuje nespravedlnost vůči mužům ze strany společnosti, která ženám toleruje dlouhé vlasy, zatímco u mužů se to vnímá jako podivnost. Každý měsíc je tam fotografie muže měsíce s dlouhými vlasy, pak je tam chat a soutěž o nejdelší vlasy nebo nejzajímavější účes. Pro ostatní muže, kteří si přejí užít svobody nějakým konvenčním způsobem, jsou tu stránky různých časopisů, jako je http://www.guyville.com/ nebo http://www.mensjournal.com/ pro dobrodružnější povahy, kteří rádi cestují nebo sportují.

Pokud se ovšem rozhodnete, že misogynie a různé ty nápady se sukněmi a dlouhými vlasy přece jen nenaplňují podstatu mužství, pak se staňte obráncem patriarchátu. Potřebné zdroje najdete na stránkách www.patriarchy.com  , kde vám také vysvětlí všechny záludnosti žen a feministek, nebo naštivte stránku, která obhajuje patriarchát přes poezii (tzv. patripoezie na   http://hometown.aol.com/sbotchie/PatriPoetryPage.htm ).

Zajímavá jsou také hnutí mužů, která se snaží řeši  všechny mužské mindráky pomoci politických aktivit. Např. „Liga mužských voličů“ (The league of men voters) http://www.lmv.org/  chce muže vyprovokovat k politické aktivitě, aby např. chodili k volbám a vytvářeli vlastní politické strany, nebo již zmíněná australská strana mužů (THE AUSTRALIAN MEN'S PARTY) http://www.ozemail.com.au/~irgeo/amp.htm .

 

 

Mužské tělo je mužským právem

 

Velkým nepřítelem mužů jsou, zdá se, kromě žen také doktoři. V anglosaských zemích se totiž stále praktikuje obřízka mimin po narození z hygienických důvodů. Společnost obecně zanedbává muže a jejích zdraví, což se projevuje v jejích větší a ranější úmrtnosti.  Důraz na mužské zdraví kladou stránky  http://groups.yahoo.com/group/menshealth nebo různé časopisy, jako je http://www.modernman.com/ či slavný http://www.menshealth.com/ ,  a otázka mužského zdraví se stále více dostává do popředí zájmu různých mužských organizací. 

Velmi radikální pohled na ublížování mužů ze strany zdravotního systému mají organizace bojující za  „genitální integritu mužů“, což jsou organizace bojující proti obřízce, která je stále chápaná jako rutinní záležitost po narození dítěte v anglosaských zemích.  Velmi známá je „Národní organizace pro zastavení rutinního mrzačení mužů“ (National Organization to Halt the Abuse and Routine Mutilation of Males ) na adrese www.noharmm.org . Podobné mrzačení, které má velmi pochybné zdravotní výhody se děje proti právům dítěte a je na čase to změnit, takže na stránkách jsou různé poradny, videa a další materiálny, kde jsou drastické ukázky toho, jak celý proces obřízky vypadá a jaké to má následky. V boji proti obřízce vystupují  také stránky http://www.cirp.org/, které jsou spíše informativní.

 

 

 

            Co říct na závěr? Dříve možná platilo, že muži jsou z Marsu a ženy z Venuše, internetová soustava je ovšem tak nestabilní, že z podobných stereotypů se snadno stane recese a nakonec se zdá, že se obě pohlaví spíše zbláznila a že se chovají jako z Uranu. Maskulinní a femininní surfování sice má svoje „ověřené“ statistiky, nic to ovšem nemění na skutečnosti, že dostupnost a anonymita tohoto prostředí svádí k projevům a chování, které zásadně narušují zažité předsudky. Internet dává šanci se vyjádřit především těm, kteří se nespokojí s běžným výkladem, že chlapci si hrají z vláčky, zatímco holčičky s panenkami, a proto hledají svobodu volby a projevu.

 

 

 

Denisa Kera, Článek vyšel v časopise „Internet“ 05/2001, www.inetmag.cz,  vydává trade&leisure publications