Závěrečná zpráva grantu 277/2000/A-HN/FF

Název projektu:Obnovení jednoty bratrské v evropském a světovém kontextu
Hlavní řešitel:Mgr. Markéta Křížová
Spoluřešitelé: Prof.PhDr. Josef Opatrný
Období řešení:2000-2001
Celková dotace:70 tis. Kč

Souhrn výsledků

Během několika dlouhodobých pobytů v archivu obnovené jednoty bratrské (Archiv der Brüder-Gemeine) v Herrnhutu (Německo) a kratšího pobytu v Berlíně, především v knihovně Ibero-Amerikanisches Institut se řešitelka grantu věnovala studiu tiskem vydaných pramenů a archvních materiálů z raného období obnovené jendoty bratrské (18. století) a první fáze její misijní a kolonizační činnosti v Evropě a v Americe, a dále studiu sekundární literatury k témuž tématu. Získané informace poté částečně prezentovala na několika mezinárodních konferencích (např. v dubnu 2001 na semináři Mensch-Handlung-Struktur v Českém Krumlově, v červenci 2001 na konferenci La emigración centroeuropea a América Latina v Praze, v září 2001na Vth International Conference on Urban History v Berlíně; v říjnu 2001 na konferenci k dějinám obnovené jednoty, která se konala v Suchdole nad Odrou) a v několika odborných studiích, publikovaných ve sbornících. V březnu 2002 předložila svou doktorskou disertaci, ve španělském jazyce věnovanou problematice misií obnovené jednoty v koloniální Americe (pod názvem "La ciudad ideal en el desierto".) Připravuje monografii na toto téma.