NÁRODNÍ KNIHOVNY A BIBLIOGRAFIE ZAHRANIČNÍ UNIVERZITNÍ KNIHOVNY REGISTRAČNÍ SYSTÉMY BBG ENTIT || Termíny oblasti || Formáty
ZAHRANIČNÍ SOUBORNÉ KATALOGY NÁRODNÍ SOUBORNÉ KATALOGY SERIÁLU ČNB-AIP (Tornado) ||     ČNB-NK ČR (Aleph) || Báze STT
GABRIEL=TEL
TELL
(dříve Gabriel)
EUROPEANA
EUROPEANA
portal
CERL/HPB
CERL
HPB Database
                Národní knihovny & národní bibliografie, IF ...
Výběr (seřazeno podle jmen zemí)
||| A ||| C/Č ||| D ||| F ||| H ||| I ||| K ||| N ||| P ||| R ||| S ||| V |||

Austrálie
National Library of Australia The National Library of Australia (hlavní HP)

Hlavní stránka přístupu k novému rozhraní katalogu NLA (v rámci rozhraní systému VuFind); celá databáze obsahuje necelých 5 000 000 záznamů dokumentů (knihy, seriály, rukopisy, mapy, obrazy, hudebniny, filmy a video); záznamy Australské národní bibliografie nejsou samostatně dostupné; dostupné jsou pouze v rámci Australské národní bibliografické databáze (ANBD), tj. v rámci přístupu k národnímu soubornému katalogu "Libraries Australia" -- přístupy pouze na základě licence; volný přístup k digitalizovaným a online dokumenům v rámci systému TROVE (407 000 000 dokumentů, zahrnuje také australské disertace). Informace o povinném výtisku v Austrálii (Copyright Act, 1968)

Česko
Národní knihovna ČR, Praha Národní knihovna České republiky (hlavní HP) (VIAF ID, ISNI)

Hlavní stránka přístupu k různým databázím NK ČR - přehled všech databází bází z produkce NK ČR (včetně databáze ČNB, ANL, ISN a AUT). Databáze ČNB zahrnuje záznamy knih (od roku 1901- ), periodik (1990- ), hudebnin (1994- ), kartografických dokuentů (1994- ), publikovaných zvukových záznamů (1992- ), grafických dokumentů (plakátů, reprodukcí, pohlednic, kalendářů, učebních pomůcek, a her, 1992- ) a záznamy elektronických zdrojů (1996- ), zahrnuty jsou i záznamy zahraničních bohemik a záznamy dříve v minulosti registrovaných disertací. Databáze ANL obsahuje vybrané záznamy článků v českých novinách, časopisech a sbornících (1990- ; od roku 2012 se excerpční základna snížila a databáze je zajišťována v rámci kooperace českých knihoven pod hlavičkou Souborného katalogu ČR). Přístup k prezentaci NOVINEK systému ČNB (včetne online publikací, pasivní náhledy záznamů). -- Hlavním zdrojem zpracování bibliografických záznamů je: Zákon o povinném výstisku č. 37/1995 Sb. + Vyhláška MK ČR k Zákonu a dále Tiskový zákon č. 46/2000 a jeho paragraf 9 o povinném výtisku periodik. Projet a experimentální provoz systému e-deposit.cz včetně návrhu novely zákona o povinném ukládání onlne publikací -- K dispozici také STATISTIKY doplňování domácí literatury (tj. statistická funkce SNB);

Soubory jmenných a věcných autoritních záznamů NK ČR
MDT online (NK ČR, 2003, SW Tornádo, volné); MDT Online (UDCC, 2015, registrace nutná)

Česká národní bibliografie online         ANL

RETROSPEKTIVA: přístup k naskenovaným záznamům české národní retrospektivní bibliografie 19. století (KATIF); přístup k Databázi starých tisků a map NK ČR (1501-1800) z fondů NK ČR (STT)

Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, Praha Kabinet pro klasická studia (KKS) Filozofického ústavu (FLÚ) Akademie věd ČR (hlavní HP)

Starší stránka přístupu k databázi české národní retrospektivní bibliografie (od března 2015) KPS - Databáze Knihopis, do které jsou nově postupně doplňovány tzv. abecední Dodatky. Do databáze jsou nově zařazeny i záznamy prvotisků českého původu (pod novým číslováním E. Urbánkové). Původní seznam záznamů jazykově českých prvotisků včetně obrazových informací je k dispozici na serveru AV ČR. -- K záznamům databáze Knihopisu jsou připojovány linky na digitalizované exempláře z fondů NK ČR (ve spolupráci se systémem Google Books)

Knihovědné odd. Knihovny AV ČR, Praha Knihovědné oddělení Knihovny Akademie věd české republiky (hlavní HP)

Hlavní stránka přístupu k databázi "BCBT: Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků" (provozována j etaké v systému CLAVIUS firmy Lanius) - zatím obsahuje online jenom zkrácené záznamy tisků 18. století včetně obrázku zdrojového naskenovaného lístku; přístup pouze k naskenovaným lístkům tiskařských cizojazyčných bohemik 16. a 17. století (z území dnešní ČR): například záznam Koniášova Klíče ....; přístup pouze k naskenovaným lístkům obsahových bohemik 16. a 17. století (bohemikální produkce zahraničních tiskáren); přístup pouze k naskenovaným lístkům Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištených do roku 1800

Josef Dobrovský: Geschichte der ... DOBROVSKÝ Josef (1753-1829) (autoritní záznam ve VIAF včetně identifikátoru ISNI)

Geschichte der böhmischen Sprache und ältern Literatur. Zcela přeprac. vyd. Prag, G. Haase, 1818. -- Volné dílo. ark:/13960/t15m7dm7w. Dostupné v digitální kopii (podle exempláře Kongresové knihovny) z Archive.org: https://archive.org/details/geschichtederbhm00dobr.

Josef Jungmann: Historie literatury české... JUNGMANN Josef (1773-1847) (autoritní záznam ve VIAF včetně identifikátoru ISNI)

Historie literatury české, aneb Saustawný přehled spisů českých.... 2. vyd. Praze, W kommissí kněhkupectwí F. Řiwnáče, 1849. -- Volné dílo. ark:/13960/t9474r556. Dostupné v digitální kopii (podle exempláře Knihovny Oxfordské univerzity) z Archive.org: https://archive.org/details/josefajungmanna00junggoog.

Dánsko
Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek (hlavní HP Královské knihovny - národní dánské knihovny)

Hlavní stránka přístupu k online katalogu REX (včetně záznamů národní bibliografie) přes WWW rozhraní systému PRIMO/ExLibris (bezplatný přístup, komunikace v dánštině i v angličtině); online přístup k elektronickým zdrojům (e-knihám, e-časopisům a jiným databázím, zejména komerčním dostupným přes různé distributory) ELEKTRA; popis systému Dánské národní bibliografie (Královská knihovna zajišťuje registraci časopisů, map a hudebnin, další typy materiálů pak registruje partnerské pracoviště DBC - viz dálší anotaci); informace o systému povinného výtisku v Dánsku

Dansk BiblioteksCenter Dansk BiblioteksCenter (hlavní HP Dánského knihovnického centra)

Specializovaná společnost zajišťující bibliografické a technické služby pro dánské knihovny; společně s Královskou knihovnou zajišťuje n azákladě kontraktu s Ministerstvem kultury Dánska Dánskou národní bibliografii (registruje knihy, články, audiovizuální materiály a zvukové záznamy); podstanou činností je zajišťovaní budování a provozu knihovnické sítě DanBib; online přístup k bázi národního souborného katalogu DanBib (včetně záznamů národní bibliografie, celkově zahrnuje téměř 30 000 000 bibliografických záznamů (z toho 22 000 000 klastrů stejných děl)) přes WWW gateway (ve vlastnim systému, placený přístup; komunikace také v angličtině); volný přístup k bázi souborného katalogu pouze veřejných knihoven Bibliotek.dk (zahrnuje cca 13 000 000 záznamů z báze DanBib (její subset))

Finsko
Kansalliskirjasto / The National Library of Finland Kansalliskirjasto (angl. The National Library of Finland) (hlavní HP Finské národní knihovny (VIAF ID, ISNI) , dříve Helsinské univerzitní a národní knihovny (Helsingin Yliopiston Kirjasto / Suomen Kansalliskirjasto)

Online přístup ke KOMPLETNÍ integrované databázi finské národní bibliografie FENNICA (retrospektivní a souběžné), která v roce 2014 zahrnuje více než 1 000 000 záznamů knih a seriálů (od roku 1488-), map (od roku 1967- ), AV materiálů (od r. 1981- ) a ve výběru také záznamy elektronických publikací - seriálů a disertací (přes WWW rozhraní v systému Web Voyager, bezplatný přístup!, komunikace ve finštině i angličtině); dokumentace k fennice; přístup extra k databázi národní bibliografie hudebnin a hudebních nosičů VIOLA; přístup extra k databázi článků z finských časopisů ARTO; přístup k databázím sítě LINNEA; přístup k databázi MELINDA (souborný katalog finských knihoven) přes nové WWW rozhraní k dispozici volně (komunikace i v angličtině); volně k dispozici

hlavní stránka přístupu k novému portálu ontologie pro zpracování dat FINTO (zahrnuje Všeobecnou finskou ontologii ISO, Všeobecný tezaurus ISA, Jména finských korporací aj.)

Síť LINNEA (FENNICA, LINDA,
MANDA, ARTO, VIOLA
Francie
Bibliotheque Nationale de France Bibliotheque Nationale de France (hlavní HP nové Národní knihovny Francie (VIAF ID, ISNI))

Hlavní stránka online přístupu ke všem bázím katalogů BNF. Největší databází BNF je Generální katalog BNF ve zcela nové aplikaci (zahrnuje záznamy knih, seriálů, hudebnin, kartografických materiálů, obrazových a audiovizuálnch dokumentů, digitálních dokumentů aj. a také záznamy autorit jmenných a věcných-předmětových (RAMEAU)!) - komunikace ve francouzštině. Online přístup k digitalizovaným dokumentům (zhruba 3 000 000 digitalizovaným frankofonním dokumentům) přes systém národní digitální knihovny GALLICA. Přístup na hlavní stránku portálu národního souborného katalogu Francie CCFR (Catalogue Collectif de France) - zahrnuje vyhledávání a lokalizaci cca 30 000 000 záznamů dokumentů z řady velkých zdrojů: souborného katalogu fondů městských knihoven (retrokonverze), původního katalogu Národní knihovny Francie BN-Opale Plus a souborného katalogu univerzitních knihoven aj.

Prezentace a přístup pouze k záznamům Francouzské národní bibliografie BNF (knih, seriálů, hudebnin, audiovizuálních dokumentů a materiálů kartografických) - v rámci klasifikačního schématu DDT anebo schémat jiných. Prohlížení výstupních záznamů s propojovánímna záznamy generálního katalogu.

Kompletní informace k systému povinného ukládání publikací ve Francii. Povinné odevzdávání publikací ve Francii je řízeno 1) od 20. 2. 2004 Zákoníkem o [kulturním] dědictví (články L131-1 až L133-1 a články R131-1 až R133-1) a dále 2) dílčími zákony z let 1995, 1996, 2006 a 2014. Pro vydavatele je k dispozici portál BNF (extranet) "Dépot légal" k povinnému ukládání online publikací. -- K dispozici také statistiky BNF za poslední roky.

Autorités BnF - soubor jmenných autoritních záznamů (BnF) /// Autorité BnF - stahování LOD (ve formátu RDF a JSON)
RAMEAU (fr. předmětový heslář) - hlavní přístup /// RAMEAU - vyhledávání /// RAMEAU - stahování LOD (ve formátu RDF a JSON)
Francouzský překlad DDC (Asted, Kanada, Francie, 2007)

Systém nového zpřístupňování propojených otevřených dat ve stanoveném datovém modelu (LOD, v aplikaci CubicWeb) s názvem DATA.BNF.FR - od roku 2015 zpřístupnění dat na základě Generálního katalogu BNF: téměř 2 000 000 jmen autorů, téměř 190 000 tvůrčích děl (oeuvres), více než 180 000 předmětových hesel (RAMEAU), více než 1 116 000 geografických jmen, více než 2 600 datací , více než 2 600 datací , cca 58 000 divadelních představení a cca 311 000 periodik

Itálie
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze (hlavní HP národní knihovny ve Florencii)

Hlavní stránka online přístupu ke katalogům národní knihovny (zahrnují tituly národní bibliografie) komunikace v italštině; webové rozhraní k hlavnímu katalogu (zahrnuje záznamy knih a časopisů); webové rozhraní ke speciálnímu katalogu rukopisů (Galileo Digitale, zahrnuje záznamy 347 rukopisů z 6. a 7. stol.)

ICCU Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche (hlavní HP Národního centra pro italský souborný katalog)

Online přístup k bázi národního souborného katalogu SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale); zahrnuje cca 13 000 000 záznamy knih, časopisů, starých knih včetně inkunábulí, rukopisných a tištěných hudebnin, kartografických materiálů, grafiky a také autoritních záznamů; lokalizováno je cca 69 000 000 jednotek

Italská retrospektivní národní bibliografie (Projekt ICCU):

Německo
Deutsche NationalBibliothek Deutsche Nationalbibliothek (HP nové Německé národní knihovny (2006) (dříve Německé knihovny/Die Deutsche Bibliothek))

Všechny záznamy systému souběžné Německé národní bibliografie (Deutsche Nationalbibliographie) jsou dostupné online v rámci portálu Katalogu knihovny; K dispozici zdarma jsou na základě registrace také formátované výstupy dílčích řad (Reihen) ve formátu PDF (příklady sešitů z roku 2012): A (knihy); B (knihy mimo trh); ND (novinky); C (mapy); H (vysokoškolské práce); M (hudebniny); T (hudební nosiče)

Zdroj tvorby DNB: 1) Zákon o Německé národní knihovně (z 22. 6. 2006), 2) Nařízení o povinném odevzdání álních děl Německé národní knihovně (ze 17. 10. 2008) a 3) Směrnice ke sběrnému programu Německé národní knihovny (stav k 1. 5. 2014)

GND - soubor jmenných a předmětových autoritních záznamů (Německá národní knihovna); GND (jako volná data LOD)
Německý překlad DDC (Saur, 2005); WebDewey Deutsch (pouze licenční přístup, OCLC)

nové zpřístupňování záznamů ve formátu RDF jako propojených otevřených dat (LOD):
například: prezentovaný záznam knihy (Springer, 2013) z katalogu knihovny a záznam téže knihy (Springer, 2013) (ve formátu RDF), dostupný volně v licenci CC-0;

Celkový přístup k online zdrojům Německé národní knihovny (katalogy Německé národni knihovny v části Frankfurt nad Mohanem a Lipsko a také katalog Hudebního archivu v Berlíně; v systému PICA); NOVÝ portál DIGITALIZOVANÝCH TISKů (včetně pilotního projektu VD18)

Německá retrospektivní národní bibliografie (Celostátní projekt) "Die Sammlung Deutscher Drucke":

Nizozemsko
Koninklijke Biblioteek Koninklijke Biblioteek (hlavní HP Královské knihovny - nizozemské národní knihovny)

Hlavní stránka přístupu ke všem online databázím KB ; volný přístup k databázi katalogu KK v systému PiCARTA (obsahuje záznamy knih, map, hudebnin, databází a seriálů získaných po r. 1979 včetně titulů národní bibliografie) a také jejímu subsetu Nederlandse Bibliografie; volný přístup také k novinkovám formátovaným záznamům souběžné nizozemské národní bibliografie prostřednictvím systému NetUit (Out Now) (zahrnuje záznamy knih, setiálů, elektronických zdrojů, vládních publikací a jiných typů publikací; zabezpečuje národní knihovna na bázi dobrovolného PV); licencovaný přístup k národnímu nizozemskému soubornému katalogu v systému PiCARTA (zahrnuje záznamy dokumentů fondů 600 nizozemských knihoven); NOVÝ volný přístup k databázi retrospektivní nizozemské národní bibliografie - STCN v systému PICA (retrospektiva 1540-1800, zatím zahrnuje 200 000 titulů a 500 000 lokalizací exemplářů; na doplňování báze se pokračuje); přístup k prezentačním stránkám o STCN .

NB           NetUit           STCNeder.
Portugalsko
Biblioteca Nacional de Portugal Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) (hlavní HP)

Hlavní stránka k databázi portugalské národní bibliografie "Bibliografia Nacional Portuguesa em linha" není momentálně (od r. 2013) k dispozici (připravuje se nový provoz); záznamy národní bibliografie jsou momentálně zpřístupňovány pouze katalogu BNP nebo v rámci národního souborného katalogu PORBASE (má cca 1 500 000 záznamů); zahrnuty jsou záznamy knih a seriálů od roku 1935, registrované na základě zákona o povinném výstisku z roku 1982 a z roku 1986); komunikace s databázemi v portugalštině

Slovensko
Slovenská národná knižnica

Slovenská národná knižnica (hlavní HP)

Hlavní přístupová stránka k webovému rozhraní k bázím dat SNK (v systému VTLS - Virtua); katalog zahrnuje záznamy fondů SNK a záznamy Slovenské národní bibliografie (knihy, periodika, kartografické dokumenty, kvalifikační práce, speciální tisky, firemní literaturu, grafika, hudebniny, oficiální dokumenty, tisky pro nevidomé, normy, patenty, zahraniční slovacika, elektronické zdroje, bibliografie a také články ze slovenských periodik); Zákon č. 212/97 o povinných výtiscích periodických publikací, neperiodických publikacích a rozmnožzenin audiovizuálních děl (úplné znění na základě změn a doplňků podle Zákona č. 182/2000, 535/2003, 343/2007, 167/2008, 555/2008 a 289/2013 Zz./SR) včetně seznamu příjemců PV

Spojené státy americké
Library of Congress

Copyright Office

Library of Congress (LC) (hlavní HP)

Nové webové rozhraní(od května 2014) ke Katalogu LC (jde o aplikaci Voyager Tomcat OPAC, verze Voyager 8.2.0. firmy ExLibris). Online katalog zahrnuje více než 18 000 000 záznamů bibliografických jednotek zahrnovaných druhů materiálů (celý informační fomd LC obsahuje cca 158 000 000 jednotek.

Online zpřístupňování Souborů záznamů autorit od podzimu 2002 (425 000 záznamů předmětových hesel, 9 300 000 záznamů jmenných autorit).

Služba LC propojených dat (LC Linked Data Service) s řadou souborů propojených (otevřených) dat (LOD) různých systémů organizace znalostí, tj. (URI): LCSH, LC Name Authority File, LCC (zatím v Beta verzi, Kódy zemí, Kódy jazyků (ISO 639-2) a jiné. Licenční přístup do báze LC Classification Web (zahrnuje LCC a LCSH v propojení). Volný přístup do báze Dewey.info (experimentální zpřístupňování DDT jako volných dat, momentálně mimo provoz). Licenční přístup do báze WebDewey (OCLC).
Nabídka výstupů LC prostřednictvím Cataloguing Distribution Service (zahrnuje také šíření databází MARC).

Interaktivní vyhledávání v databázi Úřadu pro Copyright (Copyright Catalog (1978 to present), který zahrnuje dílčí báze COHM, COHS a COHD. Registrace ochrany definovaných děl na základě Zákona o copyrightu.

                       
Španělsko
Biblioteca Nacional de Espana Biblioteca Nacional de Espana (hlavni HP)

Záznamy Španělské národní bibliografie (Bibliografía española) jsou dostupné ze specifického online rozhraní Bibliografía Española en línea (retrospektiva od 2007 zahrnuje knihy, seriály, hudebniny a kartografické meteriály registrované na základě legislativy o povinném výtisku); záznamy BE jsou také zahrnuty do databáze katalogu Národní knihovny Španělska, lze je online vyhledávat (software SIRSI Dynix) pomocí různých rejstříků (moderní knihy po roce 1831, staré tisky před rokem 1831, prvotisky, rukopisy, seriály, mapy, obrazové dokumenty aj.); Datos-BNE-es

Velká Británie
British Library / Web Portico server British Library (hlavní HP)

Záznamy systému Britské národní bibliografie (knihy a seriály včetně elektronických online publikací na registrované základě Zákona o povinném ukládání výstisků knihovnám (2003) jsou v současnosti volně dostupné zejména v režimu online v databázi "British National Bibliography" (BNB, retrospektiva od r. 1950-) (software ALEPH); volně k dispozici jsou také nové záznamy formátované podle AACR2 v PDF výstupech; zájemci si také nově mohou stahovat záznamy ve výměnném formátu MARC 21 pomocí protokolu Z39.50; záznamy BNB lze ale také online vyhledávat přes komlexní integrované rozhraní katalogu BL nazvané "EXPLORE teh British Library" (katalog BL celkově v současnosti zahrnuje cca 57 000 000 záznamů dokumentů).

Kompletní informace BL o legislativě povinného ukládní publikací (včetně online publikací) ve Spojením Království. Legislativa: Zákon o povinném ukládání publikací knihovnám (2003) a Nařízení o povinném ukládání netištěných děl (2013). Agentura pro povinné ukádání publikací knihovnám (ALDL).

Soubory jmenných a předmětových autoritních záznamů USA; Program NACO a Program SACO (spolupráce včetně Britské knihovny)
Dewey Decimal Classification (LOD, volné); WebDewey Online (OCLC, licence nutná)

Nové zpřístupňování záznamů BNB jako propojených otevřených dat BNF.DATA.BL.UK (v licenci CC-0):
například záznam publikace (ve formátu HTML) (nad záznamem hyperlinky na formáty RDF/XML. RDF/JSON, Turtle, SimpleJSON a.) a záznam publikace (ve formátu jednoduchého XML)

RETROSPEKTIVA: nový volný přístup do mezinárodní databáze prvotisků ISTC (nový projekt, 2006- , systém Aleph, zahrnuje cca 29 777 záznamů) a mezinárodní databáze anglických tisků ESTC (nový projekt, 2006- , systém Aleph, zahrnuje 460 000 záznamů)

BNB           ISTC           EngSTC


[ Národní knihovny a bibliografie] | [ Zahraniční univerzitní knihovny ] | [ Registrační systémy bbg. entit ]
[ Zahraniční souborné katalogy ] | [ Národní souborné katalogy seriálů ] | [ Knihovnicko-informační web ]
[ Česká národní bibliografie (Tornado/AiPBe) ] [ Báze ČNB-NK ČR, ANL a báze STT ] [ Naskenované katalogy NKČR "KATIF" ] [ Rejstřík SNB (IFLA) ]

Copyright © Eva Bratková, 1995-
Created: 1995-10-22 * Updated: 2016-03-30