NÁRODNÍ KNIHOVNY A BIBLIOGRAFIE ZAHRANIČNÍ UNIVERZITNÍ KNIHOVNY REGISTRAČNÍ SYSTÉMY BBG ENTIT
ZAHRANIČNÍ SOUBORNÉ KATALOGY NÁRODNÍ SOUBORNÉ KATALOGY SERIÁLU ČESKÁ NÁRODNÍ BIBLIOGRAFIE
                                                                Národní a mezinárodní souborné katalogy
Výběr (seřazeno podle jmen zemí sídla systému)
||| A ||| D ||| F ||| H ||| I ||| K ||| N ||| P ||| R ||| S ||| V |||

Německo
GVB Německo Souborný katalog Společné knihovnické sítě GVB (Gemeinsamer Bibliotheksverbund) (hlavní HP sítě)

Online přístup k jedné z největších regionálních knihovnických bázi v SRN (zahrnuje knihovny ze 7 federálních států SRN, tj. Brém, Hamburgu, Meklenburska-Předního Pomořanska, Dolního Saska, Saska-Anhaltska, Šlesvicka-Holštýnska, Durynska a nově také knihovny sdružené v Nadaci Pruského kulturního dědictví; cca 39 900 000 bibliografických záznamů, lokalizováno 100 500 000 knihovních jednotek v cca 450 členských knihovnách; užíván je sowtware PICA-OCLC;

počítačový systém GVB je od roku 2013 výhradním hostitelem databáze HPB (pouze přes licenci) sdružení CERL

Dalších 5 knihovnických sítí v SRN:

2. Bibliotheksverbund Bayern (BVB) ; www.Gateway-Bayern.de (Portál, zahrnuje též fondy sítě KOBV), (WorldCat Local SW)
3. Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) /Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB) ; SWB Online Katalog (OCLC PICA)
4. Hessisches BibliotheksInformationsSystem (HeBIS) ; HeBIS-Verbundkatalog (OCLC PICA)
5. Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ) ; Verbund-OPAC (Aleph)
6. Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV); KOBV Portal

Spojené státy americké
OLUC/OCLC Global WorldCat - mezinárodní souborný katalog/databáze sítě OCLC (hlavní prezentační stránka systému světového katalogu)

Přístup k soubornému katalogu sítě OCLC přes hlavní webové rozhraní FirstSearch možný pouze na základě placené licence (profesionální vstup, má nyní také NK ČR v rámci serveru HAN). OCLC v roli databázového centra zpřístupňuje také některé jiné databáze americké provenience - viz seznam databází s podrobnostmi. Nový veřejný volný přístup ke Světovému katalogu OCLC OCLC WorldCat k dispozici zdarma (jedinečná URI bibliografických záznamů zajištěna (Permalinks). Softwarové vybavení Connexion(R) (licence nutná). -- Souborný katalog k březnu 2016 zahrnuje zhruba 360 085 000 záznamů bibliografických jednotek všech základních druhů dokumentů, lokalizováno je přes 2 309 000 000 exemplářových jednotek z celého světa, počet účastnických knihoven je cca 10 000. Služby využívá 72 000 institucí ze 170 zemí světa. Aktuální statistiky katalogu (data jsou uvnitř stránky "Inside WorldCat"). Účast 45 národních knihoven z celého světa (data jsou uvnitř stránky "Cooperative quality" včetně statistik jejich příspěvků). OCLC udržuje a rozvíjí Deweyho desetinné třídění a poskytuje ho také online ve formě licencované databáze WebDewey.

Každých 10 vteřin do báze přibývá 1 záznam (ukázkový záznam korejského dokumentu z 2004-03-23)

Record

WorldCat OPAC

Nové zcela volné struklturované zpřístupňování záznamů WorldCat (OCLC) jako propojených otevřených dat (v licenci CC-0):
například záznam knihy (ve formátu HTML -- permalink, na konci po znaménku plus je záznam ve formě propojených dat s nabídkou různých dílčích formátů) a záznam téže publikace ve formátu RDF/XML nebo ve formátu JSON-LD (zobrazit extra v Poznámkovém bloku)

RLG/RLIN RLG Union Catalog - Souborný katalog sítě RLG/ (hlavní stránka bývalého přístupu ke katalogu a dalším bázím - systém byl spojen a nyní odkazuje automaticky na stránky OCLC (2007))

Původní přístup k soubornému katalogu informační sítě RLG přes bývalé webové rozhraní EUREKA (dnes nefunkční) byl možný pouze na základě placené licence; katalog k roku 2006 zahrnoval zhruba 140 000 000 záznamů katalogizovaných jednotek všech základních druhů dokumentů (bibliografických jednotek bylo cca 45 000 000); přístup k soubornému katalogu RLG přes rozhraní projektu RedLightGreen byl dočasně (do 5. 11. 2006) nabízen zdarma (nyní přesměrování na OCLC)


[ Národní knihovny a bibliografie] | [ Zahraniční univerzitní knihovny ] | [ Zahraniční specializované knihovny ]
[ Zahraniční souborné katalogy ] | [ Národní souborné katalogy seriálů ] | [ Knihovnicko-informační web ]
[ Česká národní bibliografie (Tornado/AiPBe)]

Copyright © Eva Bratková, 1995-2016
Created: 1995-10-22 * Updated: 2016-07-07