NÁRODNÍ KNIHOVNY A BIBLIOGRAFIE ZAHRANIČNÍ UNIVERZITNÍ KNIHOVNY REGISTRAČNÍ SYSTÉMY BBG ENTIT
ZAHRANIČNÍ SOUBORNÉ KATALOGY NÁRODNÍ SOUBORNÉ KATALOGY SERIÁLU KNIHOVNICKO-INFORMAČNÍ WEB
ISSN
ISSN
Statistiky ISSN
ISSN MARC 21
ISSN UNIMARC
ISSN Manual 2015
Projekt ROAD
ISSN
ISSN
ISSN CZ
Národní DB ISSN
Žádost o ISSN
Eva Jeřábková
vedoucí
ULRICH/ProQuest
ULRICHSWEB-GSD-lic. UK
                                Národní souborné katalogy seriálů / pokračujících zdrojů
Výběr (seřazeno dle názvů zemí)
||| A ||| D ||| F ||| H ||| I ||| K ||| N ||| P ||| S ||| V |||

Francie
CCNPS SUDOC-PS = Catalogue Collectif National des Publications en Série (hlavní stránka systému)

data z původního národního souborného katalogu seriálových publikací CCN-PS se od července 2000 stala součástí databáze souborného katalogu , kterou provozuje národní Univerzitní dokumentační systém SUDUDoc v systému PICA; zahrnuje zatím cca 1 500 000 záznamů titulů seriálových/pokračujících publikací lokalizovaných v počtu cca 4 000 000 jednotek v cca 3 400 informačních institucí organizovaných prostřednictvím 32 regionálních center (Centres régionaux Sudoc-PS); komunikace ve francouzštině i angličtině; při rešerši nutno na hlavní stránce rozhraní pro pokročilé vyhledávání (Extended search)) nastavit typ publikace (Type of publications) "Periodicals"; protože katalog SUDOC je součástí komplexního národního souborného katalogu CCFR, je možné lokalizaci všech seriálů ve Francii hledat i prostřednictvím jeho rozhraní (volba typu dokumentu "Publication en série")

          CCFR
Německo
ZDB Zeitschriftendatenbank (hlavní prezentační stránky celého systému ZDB)

jeden z nejvýznamnějších a největších národních souborných katalogů seriálových publikací; bibliografické zpracování zajišťuje Státní knihovna v Berlíně - Pruské kulturní centrum ( Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kuturbesitz Abt. IIE, Überregionale Bibliographische Dienste ) a technický provoz Německá národní knihovna ( Deutsche Nationalbibliothek); databáze zahrnuje zatím zhruba cca 13 600 000 lokalizovaných jednotek seriálových publikací, které odpovídají již více než 1 700 000 bibliografickým jednotkám (retrospektiva: od 16. stol. do současnosti); do systému patří zhruba 4 400 německých knihoven; základní nový online přístup (od 1.11.2000) do souborného katalogu zajišťuje přes webov é rozhraní v systému OCLC-PICA Deutsche Nationalbibliothek; ZDF (LOD)

Spojené státy americké
CONSER CONSER (hlavní HP programu a systému)

Mezinárodní souborný katalog seriálů Severní Ameriky (USAa Kanady); katalog je provozován v rámci systému OCLC a tudíž i online přístup do katalogu World Cat je možný (rozhraní pro pokročilé vyhledávání, typ dokumentu = seriál); katalog zahrnuje již cca 1 800 000 bibliografických záznamů seriálů (dle statistiky LC/CDS); systému zahrnuje celkem 51 členských knihoven (28 z plným členstvím a 23 s asociovaným členstvím);

Grafické znázornění "seriálovosti" a modelů typů publikací dostupné z Revising AACR2 to Accommodate Seriality (s. 7-8 a 13);


[ Souborný katalog ČR - Seriály (ALEPH) v roce 2015 -- jenom 118 220 titulů seriálů, ze zahraničí cca 115 000, v češtině 41 749, z ČR 48 500; spolupracuje jenom cca 350 účastníků ]

[ Zahraniční národní knihovny ] | [ Zahraniční univerzitní knihovny ]
[ Zahraniční souborné katalogy ] | [ Národní souborné katalogy seriálů ] | [Knihovnicko-informační web ]

Copyright © Eva Bratková, 2000-2015
Created: 2000-04-17 * Updated: 2015-03-31