Bibliografické reference
na články z tištěných časopisů


Zpět na hlavní stránku

Poznámka 1: černě uvedené údaje v příkladech jsou dle normy povinné, červeně uvedené údaje jsou volitelné - uvádějí se, pokud nesou podstatný význam nebo jsou jinak vhodné k uvedení.
Poznámka 2: hyperlink uvedený u některých záhlaví má za úkol poskytnout identifikaci autora v rámci této stránky, není nutné jej realizovat na papírovém nebo elektronickém médiu.

Příklad 1a (článek v tištěném časopise - základní model)

MOLLER, David E., Atsushi YOKOTA a Jeffrey S. FLIER. Normal insulin-receptor cDNA sequence in Pima Indians with NIDDM. Diabetes. 1989, vol. 38, no. 11, s. 1496-1500. ISSN 0012-1797.

Příklad 1b (článek v tištěném časopise; z důvodu řazení lze, je-li to vhodné, uvést v inverzi i druhé a třetí jméno autora; název časopisu lze uvést (dle ISO 690, čl. 6.4) částicí In: (zejména při ukládání do databází); a lokalizační informace jsou v alternativním modelu)

MOLLER, David E., YOKOTA, Atsushi, FLIER, Jeffrey S. Normal insulin-receptor cDNA sequence in Pima Indians with NIDDM. In: Diabetes. 1989, 38(11), 1496-1500. ISSN 0012-1797.


© Eva Bratková, 1996-2015 * brt@cuni.cz
Created: 1996-12-02 ** Last updated: 2014-09-19