Bibliografické reference

Výukové stránky
Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UKSoubor webových stránek soustředěný kolem této hlavní webové stránky prezentuje pouze základní příklady bibliografických referencí na informační zdroje (tradiční i elektronické) připravené v souladu s 3. vydáním mezinárodní normy ISO 690:2010 (a také již podle ČSN ISO 690:2010 - viz záznam překladu normy v databázi norem ÚNMZ). Norma je určená pro přípravu seznamů bibliografických referencí na informační zdroje a také pro přípravu jejich citací. Stránky ke způsobům (stylům) citování a tvorbě vlastních citací nejsou v rámci těchto stránek k dispozici. Pro studenty ÚISK je k dispozici první verze (1.0, 2011) české příručky "Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO 690:2010" v rámci portálu elektronických textů.
Starší příručka (verze 1.0, 2007) "Citování literatury a tvorba bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2" je dostupná z archivu (aktivně nepoužívaná verze).
Terminologická poznámka (ISO 690:2010):
"Bibliographic reference" = "Bibliografická reference"
"Citation" = "Citace"
Tištěné monografické publikace (včetně jejich digitalizovaných forem)

Elektronické monografické publikace, webová sídla aj.

Příspěvky v tištěných monografických publikacích

Příspěvky v elektronických monografických publikacích, webových sídlech aj.

Tištěné seriálové publikace

Elektronické seriálové publikace

Články v tištěných seriálových publikacích

Články v elektronických seriálových publikacích

Elektronické konference, diskusní skupiny aj.

Články v elektronických konferencích, diskusních skupinách aj.


Disertační a jiné vysokoškolské práce (tradiční i elektronické)

Zprávy (tradiční i elektronické)

Patentové dokumenty (tradiční i elektronické)

Normy a standardy (tradiční i elektronické)


Zákony a jiné legislativní materiály ze Sbírky zákonů ČR aj. (tradiční i elektronické)


© Eva Bratková, 1996-2016 * brt@cuni.cz
Created: 1996-11-06 ** Last updated: 2016-03-30