Bibliografické reference
na příspěvky v tištěných monografiích


Zpět na hlavní stránku

Poznámka 1: černě uvedené údaje v příkladech jsou dle normy povinné, červeně uvedené údaje jsou volitelné - uvádějí se, pokud nesou podstatný význam nebo jsou jinak vhodné k uvedení.
Poznámka 2: hyperlink uvedený u některých záhlaví má za úkol poskytnout identifikaci autora v rámci této stránky, není nutné jej realizovat na papírovém nebo elektronickém médiu.

Priklad 1a (stať v tištěném sborníku)

McGILL, Michael a Drew RACINE. OCLC: Online Computer Library Center. In: Campus strategies for libraries and electronic information. Editor Caroline ARMS. Bedford (Massachusetts): Digital Press, 1990, s. 36-56. ISBN 1-55558-036-X. ISBN 978-1-55558-036-0.

Priklad 1b (stať v tištěném sborníku; z důvodu řazení lze, je-li to vhodné, uvést v inverzi i druhé jméno autora)

McGILL, Michael, RACINE, Drew. OCLC: Online Computer Library Center. In: Campus strategies for libraries and electronic information. Editor Caroline ARMS. Bedford (Massachusetts): Digital Press, 1990, s. 36-56. ISBN 1-55558-036-X. ISBN 978-1-55558-036-0.


© Eva Bratková, 1996-2012 * brt@cuni.cz
Created: 1996-04-12 ** Last updated: 2011-10-10