Bibliografické reference
na disertační a jiné práce
(tradiční a elektronické)


Zpět na hlavní stránku

Poznámka 1: černě uvedené údaje v příkladech jsou dle normy povinné, červeně uvedené údaje jsou volitelné - uvádějí se, pokud nesou podstatný význam nebo jsou jinak vhodné k uvedení.
Poznámka 2: hyperlink uvedený u některých záhlaví má za úkol poskytnout identifikaci autora v rámci této stránky, není nutné jej realizovat na papírovém nebo elektronickém médiu.

Příklad 1 (záznam tradiční disertace)

HAMERNÍKOVÁ, Michaela. Aminodeoxyhexonolaktamy. Praha, 1999. Disertační práce. Vysoká skola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemie přírodních látek.

Příklad 2 (záznam papírové diplomové práce s odkazem na její elektronickou verzi (UK, ČR)

CUBR, Ladislav. Strategie ochrany digitálních dokumentů. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Dostupná také z univerzitního digitálního archivu (URI): http://digitool.is.cuni.cz/R/-?func=dbin-jump-full&object_id=89760&silo_library=GEN01 .

Příklad 32 (záznam zveřejněné elektronické disertace v SRN)

PAASCH, Kathrin. Die Bibliothek des Johann Christian von Boineburg (1622-1672): eine Beitrag zur Bibliotheksgeschichte des Polyhistorismus [online]. Berlin: Humboldt-Universität, 2003 [cit. 2011-10-10]. Disertační práce (Dr. Phil.). Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät I, Institut für Bibliothekswissenschaft. Dostupná z národního digitálního archivu: http://d-nb.info/968957293/34. Dostupná také z univerzitního digitálního archivu (URN): http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-10019758.


© Eva Bratková, 2011-2012 * brt@cuni.cz
Created: 2011-10-10 ** Last updated: 2011-10-10