Bibliografické reference
na články z online časopisů


Zpět na hlavní stránku

Poznámka 1: černě uvedené údaje v příkladech jsou dle normy povinné, červeně uvedené údaje jsou volitelné - uvádějí se, pokud nesou podstatný význam nebo jsou jinak vhodné k uvedení.
Poznámka 2: hyperlink uvedený u některých záhlaví má za úkol poskytnout identifikaci autora v rámci této stránky, není nutné jej realizovat na papírovém nebo elektronickém médiu.

Příklad 1a (záznam na článek ze zahraničního online elektronického časopisu; zaznamenáni jsou 4 autoři)

NEATROUR, Anna, Anne MORROW, Ken ROCKWELL a Alan WITKOVSKI. Automating the Production of Map Interfaces for Digital Collections Using Google APIs. D-Lib Magazine [online]. 2011, vol. 17, no. 9/10 [cit. 2011-10-10]. ISSN 1082-9873. Dostupný z: http://www.dlib.org/dlib/september11/neatrour/09neatrour.html. Dostupný z (DOI): http://dx.doi.org/10.1045/september2011-neatrour.

Příklad 1b (záznam na článek ze zahraničního online elektronického časopisu; zaznamenána je jen první autorka s dovětkemm "aj."; název časopisu lze uvést (dle ISO 690, čl. 6.4) částicí In: (zejména při ukládání do databází); a lokalizační informace jsou v alternativním modelu))

NEATROUR, Anna aj. Automating the Production of Map Interfaces for Digital Collections Using Google APIs. In: D-Lib Magazine [online]. 2011, 17(9/10) [cit. 2011-10-10]. ISSN 1082-9873. Dostupný z: http://www.dlib.org/dlib/september11/neatrour/09neatrour.html. Dostupný z (DOI): http://dx.doi.org/10.1045/september2011-neatrour.

Příklad 2 (záznam na článek z domácího online elektronického časopisu)

KŘIVÁ, Eva. E-learning - výuka pro 21. století? Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2004, roč. 4, č. 4 [cit. 2011-10-10]. ISSN 1213-8231.
Dostupný z: http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=267&idr=2&idci=3.


© Eva Bratková, 1996-2015 * brt@cuni.cz
Created: 1998-01-22 ** Last updated: 2014-09-30