Bibliografické reference
na elektronické konference, diskusní skupiny aj.


Zpět na hlavní stránku

Poznámka 1: černě uvedené údaje v příkladech jsou dle normy povinné, červeně uvedené údaje jsou volitelné - uvádějí se, pokud nesou podstatný význam nebo jsou jinak vhodné k uvedení.
Poznámka 2: hyperlink uvedený u některých záhlaví má za úkol poskytnout identifikaci autora v rámci této stránky, není nutné jej realizovat na papírovém nebo elektronickém médiu.

Příklad 1 (záznam elektronické konference dostupné také jako archiv na WWW)

Web4Lib Electronic Discussion: An electronic discussion for library-based World-Wide Web managers [online]. Berkeley: University of California Berkeley Library, May 12, 1994- [cit. 2011-10-10]. Dostupný z Internetu: web4lib@webjunction.org. Archiv dostupný také z: http://lists.webjunction.org/web4lib/.


© Eva Bratková, 1996-2012 * brt@cuni.cz
Created: 1996-12-16 ** Last updated: 2011-10-10