Bibliografické odkazy
na elektronické monografické publikace, webová sídla aj.


Zpět na hlavní stránku

Poznámka 1: černě uvedené údaje v příkladech jsou dle normy povinné, červeně uvedené údaje jsou volitelné - uvádějí se, pokud nesou podstatný význam nebo jsou jinak vhodné k uvedení.
Poznámka 2: hyperlink uvedený u některých záhlaví má za úkol poskytnout identifikaci autora v rámci této stránky, není nutné jej realizovat na papírovém nebo elektronickém médiu.

Příklad 1 (záznam na hlavní stránku specializovaného webového informačního systému; záznam je uveden korporativním záhlavím - dle databáze VIAF)

UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN. Latin American Network Information Center - LANIC [online]. Austin (Texas): University of Texas at Austin, Lozano Long Institute of Latin American Studies, © 1992-2011 [cit. 2011-10-10]. Dostupný z: http://lanic.utexas.edu/las.html.

Příklad 2 (záznam online sborníku z konference prezentované na WWW a lokalizované nyní v digitálním archivu OCLC; záznam je uveden korporativním záhlavím - dle databáze VIAF)

OCLC. Authority Control in the 21st Century: An Invitational Conference, March 31 - April 1, 1996 [online]. Ed O'NEIL, Conference Chairman. Dublin (Ohio): OCLC, [1996] [cit. 2011-10-10]. Dostupný z digitálního archivu OCLC: http://worldcat.org/arcviewer/1/OCC/2003/06/20/0000003520/viewer/file1.html.

Příklad 3 (záznam hlavní stránky anglického rozhraní encyklopedie Wikipedie (databáze))

Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-10-10]. Dostupná z: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page.


© Eva Bratková, 1996-2012 * brt@cuni.cz
Created: 1996-12-13 ** Last updated: 2011-10-10