Bibliografické reference
na příspěvky v elektronických monografických publikacích etc.


Zpět na hlavní stránku

Poznámka 1: černě uvedené údaje v příkladech jsou dle normy povinné, červeně uvedené údaje jsou volitelné - uvádějí se, pokud nesou podstatný význam nebo jsou jinak vhodné k uvedení.
Poznámka 2: hyperlink uvedený u některých záhlaví má za úkol poskytnout identifikaci autora v rámci této stránky, není nutné jej realizovat na papírovém nebo elektronickém médiu.

Příklad 1a (záznam příspěvku do online sborníku na WWW)

BAILEY, Joseph P. a Lee W. MCKNIGHT. Internet Economics: What Happens When Constituencies Collide. In: INET'95: Workshop on Internet economics, March 9-10, 1995 [online]. Cambridge (Massachusetts): Center for Technology, Policy and Industrial Development, Massachusetts Institute of Technology, 1995 [cit. 2011-10-10]. Dostupný z: http://www.isoc.org/inet95/proceedings/PAPER/123/html/paper.html. Dostupný také z archivu MIT (HDL): http://hdl.handle.net/1721.1/1531.

Příklad 1b (záznam příspěvku do online sborníku na WWW; z důvodu řazení lze, je-li to vhodné, uvést v inverzi i druhé jméno autora)

BAILEY, Joseph P., MCKNIGHT, Lee W. Internet Economics: What Happens When Constituencies Collide. In: INET'95: Workshop on Internet economics, March 9-10, 1995 [online]. Cambridge (Massachusetts): Center for Technology, Policy and Industrial Development, Massachusetts Institute of Technology, 1995 [cit. 2011-10-10]. Dostupný z: http://www.isoc.org/inet95/proceedings/PAPER/123/html/paper.html. Dostupný také z archivu MIT (HDL): http://hdl.handle.net/1721.1/1531.

Příklad 2 (bibliografický odkaz na samostatné heslo (bez autora) v angličtině z encyklopedie Wikipedia (databáze))

Citation. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2001- , last modif. 16 September 2011 [cit. 2011-10-10]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Citation.


© Eva Bratková, 1996-2012 * brt@cuni.cz
Created: 1996-12-13 ** Last updated: 2011-10-10