Bibliografické reference
na online elektronické seriálové publikace


Zpět na hlavní stránku

Poznámka 1: černě uvedené údaje v příkladech jsou dle normy povinné, červeně uvedené údaje jsou volitelné - uvádějí se, pokud nesou podstatný význam nebo jsou jinak vhodné k uvedení.
Poznámka 2: hyperlink uvedený u některých záhlaví má za úkol poskytnout identifikaci autora v rámci této stránky, není nutné jej realizovat na papírovém nebo elektronickém médiu.

Příklad 1: záznam na zahraniční online seriál (je pokračováním dřívějšího papírového seriálu)

CONSERline: newsletter of the CONSER Program [online]. Washington (D.C.): Library of Congress, Serial Record Division, 1994- [cit. 2011-10-10]. ISSN 1072-611X. Dostupný z:
http://www.loc.gov/acq/conser/conserline/conserline-home.html.

Příklad 2: záznam na domácí (ČR) online seriál

Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. Havlíčkův Brod: Krajská knihovna Vysočiny, 2001- [cit. 2011-11-10]. ISSN 1213-8231. Dostupný z: http://kzv.kkvysociny.cz/.


© Eva Bratková, 1996-2012 * brt@cuni.cz
Created: 1998-01-27 ** Last updated: 2011-10-10