Bibliografické reference
na tištěné monografické publikace
a jejich digitalizované verze


Zpět na hlavní stránku

Poznámka 1: černě uvedené údaje v příkladech jsou dle normy povinné, červeně uvedené údaje jsou volitelné - uvádějí se, pokud nesou podstatný význam nebo jsou jinak vhodné k uvedení.
Poznámka 2: hyperlink uvedený u některých záhlaví má za úkol poskytnout identifikaci autora v rámci této stránky, není nutné jej realizovat na papírovém nebo elektronickém médiu.

Příklad 1 (standardní tištěná zahraniční monografie)

CHANDLER, George. International and national library and information services: a review of some recent developments 1970-80. Oxford: Pergamon Press, 1982. Recent advances in library and information services. ISBN 0-08-025793-3.

Příklad 2a (česká učebnice s vícenásobným autorstvím)

KOLLMANNOVÁ, Ludmila, Libuše BUBENÍKOVÁ a Alena KOPECKÁ. Angličtina pro samouky. Ilustroval Miloš NOVÁK. 5. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. Učebnice pro samouky. ISBN 80-04-25663-5.

Příklad 2b (z důvodu řazení lze, je-li to vhodné, uvést v inverzi i druhé a třetí jméno autora)

KOLLMANNOVÁ, Ludmila, BUBENÍKOVÁ, Libuše, KOPECKÁ, Alena. Angličtina pro samouky. Ilustroval Miloš NOVÁK. 5. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. Učebnice pro samouky. ISBN 80-04-25663-5.

Příklad 3a (zahraniční publikace s vícenásobným autorstvím)

JASPERSEN, F. Z., A. H. AYLWARD a M. A. SUMLINSKI. Trends in private investment in developing countries: statistics for 1970-94. Washington (D.C.): World Bank, © 1995. Discussion paper, no. 28. ISBN 0-8213-3557-X.

Příklad 3b (z důvodu řazení lze, je-li to vhodné, uvést v inverzi i druhé a třetí jméno autora; údaj o copyrightu je zapsán alternativním způsobem podle normy ISO 690:2010, čl. 9.3.1)

JASPERSEN, F. Z., AYLWARD, A. H., SUMLINSKI, M. A. Trends in private investment in developing countries: statistics for 1970-94. Washington (D.C.): World Bank, cop. 1995. Discussion paper, no. 28. ISBN 0-8213-3557-X.

Příklad 4

NEUBAUER, K. W. a E. R. DYER, ed. European library networks. Norwood (New Jersey): Ablex, © 1990. ISBN 0-89391-157-7.

Příklad 5 (záznam staré knihy s odkazem na její digitalizovanou formu)

CURIE, Marie. Recherches sur les substances radioactives. 2e éd., rev. et corr. Paris: Gauthier-Villars, 1904. Digitalizovaná kopie dostupná volně ze systému Gallica (ARK): http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k624839.


© Eva Bratková, 1996-2012 * brt@cuni.cz
Created: 1996-11-26 ** Last updated: 2011-10-10