Bibliografické reference
na normy a standardy


Zpět na hlavní stránku

Poznámka 1: černě uvedené údaje v příkladech jsou dle normy povinné, červeně uvedené údaje jsou volitelné - uvádějí se, pokud nesou podstatný význam nebo jsou jinak vhodné k uvedení.
Poznámka 2: hyperlink uvedený u některých záhlaví má za úkol poskytnout identifikaci autora v rámci této stránky, není nutné jej realizovat na papírovém nebo elektronickém médiu.

Příklad 1 (záznam technické normy)

ISO 690:2010. Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. 3rd ed. Geneva: International Organization for Standardization, 2010-06-15.


© Eva Bratková, 2011-2012 * brt@cuni.cz
Created: 2011-10-10 ** Last updated: 2011-10-10