Bibliografické reference
na patentové dokumenty


Zpět na hlavní stránku

Poznámka 1: černě uvedené údaje v příkladech jsou dle normy povinné, červeně uvedené údaje jsou volitelné - uvádějí se, pokud nesou podstatný význam nebo jsou jinak vhodné k uvedení.
Poznámka 2: hyperlink uvedený u některých záhlaví má za úkol poskytnout identifikaci autora v rámci této stránky, není nutné jej realizovat na papírovém nebo elektronickém médiu.

Příklad 1 (záznam mezinárodní patentové přihlásky PCT)

ZENTIVA (firma). A pharmaceutical composition with atorvastatin active ingrediens. Inventors Alena PROKOPOVA, Pavel SEBEK, Michaela DUBOVSA, Vaclav TOMASEK. IPC: A61K 31/40, A61K 9/16, A61K 9/28. World Intellectual Property Organization, International application (PCT), App. Num PCT/CZ2008/000024, Publ. Num. WO/2008/106901. 2008-09-12. Digitální kopie přihlásky včetně úplného záznamu a jiná dokumentace dostupná ze systému PATENTSCOPE (Permanent link):: http://www.wipo.int/patentscope/search/en/WO2008106901.


© Eva Bratková, 2011-2012 * brt@cuni.cz
Created: 2011-10-10 ** Last updated: 2011-10-10