Bibliografické reference
na zprávy
(tradiční a elektronické)


Zpět na hlavní stránku

Poznámka 1: černě uvedené údaje v příkladech jsou dle normy povinné, červeně uvedené údaje jsou volitelné - uvádějí se, pokud nesou podstatný význam nebo jsou jinak vhodné k uvedení.
Poznámka 2: hyperlink uvedený u některých záhlaví má za úkol poskytnout identifikaci autora v rámci této stránky, není nutné jej realizovat na papírovém nebo elektronickém médiu.

Příklad 1 (záznam zdigitalizované tradiční výzkumné zprávy)

KOSTELECKÝ, Jan. Připojení lokalit zhustění bodového pole na DOPNUL. Zdiby, 1999. Výzkumná zpráva. 998/99. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický. Dostupná v digitalizované verzi: http://www.vugtk.cz/odis/sborniky/vyzk_zpravy/Vz_0998.pdf.

Příklad 2 (záznam závěrečné zprávy výzkumného záměru)

ŽABIČKA, Petr. Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně. Brno, 31. 1. 2011. Zpráva o řesení výzkumného záměru MK00009494301 řeseného Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Závěrečná zpráva za léta 2004-2010. Dostupná také v elektronické verzi z: http://www.mzk.cz/sites/beta.mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/mk00009494301_zprava2010.pdf.


© Eva Bratková, 2011-2013 * brt@cuni.cz
Created: 2011-10-10 ** Last updated: 2013-10-10