Vyhledávání informací
Protokol Z39.50

Zpracovali Petr Jaško a David Lukeš

1. ANSI / NISO
Z39.50 - 1995 Information Retrieval : Application Service Definition and Protocol Specification. Part 1,
Z39.50 - 1995 Information Retrieval : Application Service Definition and Protocol Specification. Part 2,
Z39.50 - 1995 Information Retrieval : Application Service Definition and Protocol Specification. Part 3,
Z39.50 - 1995 Information Retrieval : Application Service Definition and Protocol Specification. Part 4
[online]. 1995-1999.
URL: ftp://ftp.loc.gov/pub/z3950/official/part1.pdf
URL: ftp://ftp.loc.gov/pub/z3950/official/part2.pdf
URL: ftp://ftp.loc.gov/pub/z3950/official/part3.pdf
URL: ftp://ftp.loc.gov/pub/z3950/official/part4.pdf
  Vlastní definice protokolu Z39.50 z roku 1995 rozdělená na čtyři části ve formátu pdf. První část (Part 1) obsahuje úvodní list, obsah všech čtyřech částí a stránky 1 - 48, část druhá (Part 2) obsahuje stránky 49 - 77, část třetí (Part 3) obsahuje dodatky (appendix) 1 - 5 na stránkách 78 - 111, a zatím poslední část 4 (Part 4) obsahuje dodatky 6 - 15 (str. 112 - 156). Pokud nevlastníte prohlížeč PDF formátu, najdete ve stejném adresáři i postscriptovou a textovou verzi.
2. EVANS, Peter
Z39.50: Part 1 - an overview.
Z39.50: Part 2 - Technical Details In Biblio Tech Review [online]. May 1998.
URL: http://www.biblio-tech.com/html/z39_50.html
URL: http://www.biblio-tech.com/html/z39_50_part_2.html
  Opravdu skvělý přehled o Z39.50. Je rozdělen na dvě části. Jeden z mála zdrojů, které se detailně zabývají samotným protokolem a jeho definicemi.
3. FAVARO, John; HAMMER, Sebastian
Online Component Repositories in the Global Engineering Enterprise [online]. c1997.
URL: http://www.indexdata.dk/links/gen97/gen97jf.html
  Studie o problémech s vyhledáváním informací na Webu a jejich možném řešení, zejména pomocí Z39.50.
4. HAMMER, Sebastian; FAVARO, John
Z39.50 and the World Wide Web. D-Lib Magazine [online]. March 1996, vol. 3, no. 3. ISSN 1082-9873.
URL: http://www.dlib.org/dlib/march96/briefings/03indexdata.html
  Stručný popis Z39.50 a jeho vztahu k WWW. Analýza schopností WWW při vyhledávání informací. Nové možnosti a výhody, které poskytuje spojení obou služeb.
5. HERGETH, Bernd
Z39.50 in Bibliotheken und im World-Wide-Web In Erste InetBib-Tagung an der Universität Dortmund, March 11-13, 1996, last modified January 1999 [online]. Dortmund : Universitätsbibliothek, 1996.
URL: http://www.ub.uni-dortmund.de/Inetbib/v_herget.htm
  Autor zde popisuje problematiku zapojení protokolu Z 39.50 v prostředí 3W.
6. HINNEBUSCH, Mark
Z 39.50 Report: Report to the CIC on the State of Z39.50 Within the Consortium [online]. Rev. 05/17/00.
URL: http://www.cic.uiuc.edu/cli/z39-50report.htm
  Úvodní stránka ke zprávě (reportu) zaměřená na indexační schopnosti serverů na bázi protokolu Z39.50 a zjišťuje vyhledávací atributy podporované různými Z39.50 servery CIC (Committee on Institutional Cooperation (Big 10 Universities). Zpráva je dostupná ve formátu PDF a samozřejmě ve formátu HTML (psána narativní (vyprávěcí) formou).
7. ILTIS, Susannah
Z39.50: An Overview of Development and the Future. University of Washington, 1995.
URL: http://www.cqs.washington.edu/~camel/z/index.html
  Autorka se zde zabývá možnostmi využití protokolu Z39.50
8. LÉVÉJAC, Anne-Lise
L'information bibliographique structurée sur le net [online]. Nancy : Servcie Commun de Documentation, Université Henri Poincaré, 199?.
URL: http://scd.uhp-nancy.fr/SCD/scdmed/Infospro/Vubis/z3950.htm
  Protokol Z39.50, tentokrát na francouzské půdě. Autorka popisuje základní prvky protokolu, využití a zároveň zde i nastiňuje možnosti aplikačního využití v závislosti na vybavení na straně serveru, resp. klienta.
9. LIBRARY of Congress (U.S.)
Z39.50 maintenance agency home page [online]. 1999.
URL: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/
  Hlavní stránka ke kolekci textů věnovaných standardu Z39.50 provozovaná Kongresovou knihovnou; sleduje rozvoj a podporu protokolu Z39.50, dále jeho implementace a užití, projekty, software, atd.
10. LORCAN, Dempsey; RUSSEL, Rosemary; KIRRIEMUIR, John
Towards distributed library systems : Z39.50 in a European context. Program : electronic library and information systems [online]. 1996, vol 30, no. 4.
URL: http://www.aslib.co.uk/program/1996/jan/02.html
  Evropské aktivity kolem Z39.50. Úvod do problematiky a přehled organizací a projektů.
11. LYNCH, Clifford A.
The Z39.50 Information Retrieval Standard. Part I, A Strategic View of Its Past, Present and Future. D-Lib Magazine [online]. April 1997, vol. 4, no. 4. ISSN 1082-9873.
URL: http://www.dlib.org/dlib/april97/04lynch.html
  Úvod do tohoto standardu a zmínka o některých připravovaných změnách. Inzerováno jako první díl, druhý ale není k nalezení.
12. LYNCH, Clifford A.
Using the Z39.50 Information Retrieval Protocol in the Internet Environment [online]. December, 1994.
URL: http://sunsite.dk/RFC/rfc/rfc1729.html
  Popisuje užití Z39.50 v prostředí protokolu TCP/IP (základní internetovský protokol) v roce 1994.
13. MILLER, Paul
Interoperability. What is it and Why should I want it?. Ariadne [online]. June 2000, issue 24. ISSN 1361-3200.
URL: http://www.ariadne.ac.uk/issue24/interoperability/
  K pojmu Z39.50 se váže i pojem interoperability, součinnosti systémů. P. Miller rozebírá tento frekventovaný pojem a snaží se definovat co znamená v různých souvislostech.
14. MILLER, Paul
Z39.50 for All. Ariadne [online]. September 1999, issue 21. ISSN 1361-3200.
URL: http://www.ariadne.ac.uk/issue21/z3950/
  Další z přehledů protokolu Z39.50 je doplňený praktickými výstupy při vyhledávání v jednotlivých aplikacích.
15. MOEN, William
The ANSI/NISO Z39.50 Protocol: Information Retrieval in the Information Infrastructure [online]. 1998.
URL: http://www.cni.org/pub/NISO/docs/Z39.50-brochure/50.brochure.toc.html
  Tato elektronická brožura je vhodným úvodem do problematiky Z39.50. Mimo jiné obsahuje i seznam firem a organizací, které se zabývají implementací tohoto protokolu. Je součástí dokumentace k Z39.50, která je zveřejněná na serveru NISO.
16. PAYETTE, Sandra D.; RIEGER, Oya Y.
Z39.50 : The User's Perspective. D-Lib Magazine [online]. April 1997, vol. 4, no. 4. ISSN 1082-9873.
URL: http://www.dlib.org/dlib/april97/cornell/04payette.html
  Studie požadavků uživatelů na vyhledávací systémy zaměřená na vhodnost použití protokolu Z39.50.
17. SCOLARI, Antonio
World Wide Web e Z39.50: standard per la ricerca a confronto. Bollettino AIB [online]. Dicembre 1996, vol. 36, n. 4, p. 408-409.
URL: http://www.aib.it/aib/boll/1996/96-4-397.htm
  Jak už z názvu vyplývá, článek se zabývá srovnáním standardů Z39.50 a WWW. Všímá si zejména historie vzniku a vývoje těchto standardů a podrobně rozebírá rozdílnou strukturu vyhledávání. Angl. abstrakt je dostupný na http://www.aib.it/aib/boll/1996/96-4-408.htm.
18. THE BATH GROUP
The Bath Profile: An International Specification for Library Applications and Resource Discovery. Release 1.1 [online]. June 2000.
URL:http://www.nlc-bnc.ca/bath/bp-current.htm
  Tento dokument reflektuje několikaletý vývoj realizace a profilování specifikací protokolu Z39.50. Snaží se o sémantickou součinnost mezi různými Z39.50 systémy. Redukuje nejasnosti ve využívání systémů dodávaných různými prodejci.
19. TURNER, Fay
Selecting a Z39.50 Client or Web Gateway. Library Hi Tech [online]. February 1998.
URL: http://www.lib.msu.edu/hi-tech/Turner.html
  Průvodce ve výběru vhodného Z39.50 klienta. Autorka předkládá otázky, které by měl mít zákazník na vědomí při prověřování a testování produktů a služeb na bázi Z39.50.
20. UK Office for Library and Information Networking
Z39.50 in Europe [online]. Last updated March 2000.
URL: http://ukoln.bath.ac.uk/dlis/z3950/
  Hlavní stránka kolekce dokumentů zahrnující různé aktivity spojené s používáním protokolu Z39.50 v Evropě a zejména ve Velké Británii; projekty zahrnující Z39.50; pracovní skupiny, události, služby a produkty kolem Z39.50, k dispozici je též slovník Z39.50.
21. Z39.50 IMPLEMENTATORS GROUP (ZIG)
Output from Meeting in Leuven, Belgium, June 12 - June 14, 2000 [online]. Updated October 2000.
URL: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/zig/meetings/leuven/output.html
  Jedno z poměrně pravidelných setkání ZIG zaměřené na budoucnost protokolu Z39.50 obsahuje řadu příspěvků týkajících se např. i virtuálních knihoven, XML, W3C, ILL protokolu, RDF, kryptografie. To vše ve spojitosti s budoucím vývojem Z39.50. Na www stránkách ZIG je seznam všech těchto meetings.
   Odkazy na další materiály:
   Cosmotron Systems s.r.o.
Rozcestník Z39.50 [online]. 1998. Poslední úpravy 11. 7. 2000.
URL: http://www.cosmotron.cz/Texty/RLTXT/RL-server.htm
  Český rozcestník připravený firmou Cosmotron, která mimo jiné vyrábí automatizovaný knihovnicko-informační systém Rapid Library.
   IndexGeo Pty Ltd.
Geospatial References Z39.50 Search and Retrieve Protocol [online]. 1998. Last modified April 1999.
URL: http://www.ozemail.com.au/~crossley/references/z39.50.html
  Velmi dobrý souhrn odkazů na dokumenty obsahující data o ANSI Z39.50 (mezinárodně též ISO 23950), s celosvětovým záběrem, zpracovaný společnosti IndexGeo.

Zpět do Digitální knihovny


© Petr Jaško, David Lukeš 1998-2001
Původní zdroj rešerše***. Ikona znamená nový záznam oproti původnímu zdroji
Zpracováno: 13.10.1998
Aktualizováno: 17.6.2001