Digitální knihovna oboru CS 
Digitální / Virtuální knihovny z oboru Počítačová věda (Computer Science)

DK-InfoSci       DVK-CompuSci       DK-ROADS       DK-Diss       DA-SocSci       DG-Umění       SLUŽBY
OA Overview       BOAI       Bethesda OA       Berlin OA       SHERPA/ROMEOA       OAI       ROAR       DOAR       DOAJ       DOAB

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
XXX E-Print ARCHIVE

CoRR

arXiv.org e-Print archive [online].
      Ithaca (NY) : Cornell University, 1991- .
      URL: http://arxiv.org/
Unikátní archiv (repozitář) digitálních plných textů preprintů, vědecko-výzkumných a technických zpráv, disertací aj.; založen jako automatizovaný systém pro ukládání a distribuci dokumentů v roce 1991 v rámci Národní laboratoře v Los Alamos (v současné době je vlastněn, provozován a financován Cornell University, částečná finanční podpora jde také z National Science Foundation); Zrcadlové servery archivu XXX; zahrnuje 5 vědní a vývojové oblasti (archivy): Fyziku * Matematiku * Nelineární vědy * Počítačovou vědu a nově Kvantitativní biologii aj.; uploading dokumentů (ve formátech TeX/LaTeX/HTML+PNG/GIF, PDF a PS) včetně metadat tvořených dle RFC 1807 přes WWW, FTP i E-mail; k prosinci 2009 více neľ 576 000 elektonických dokumentů; přímé vyhledávání přes WWW rozhraní podle předmětové oblasti, názvu, autora a slov z referátů; zobrazování a downloading dokumentů ve zvoleném formátu; experimentální provoz hypertextového navigování na bázi citací; SDI servis pro zájemce k dispozici přes e-mail; nové rozhraní pro vyhledávání rovněž k dispozici (využívá booleovské operátory);
Computing Research Repository (CoRR) - od r. 1998 nově zpřístupněný kooperativní systém pro vyhledávání dokumentů z oblasti počítačové vědy (kooperace ACM, arXiv.org E-Print Archivu, NCSTRL a AAAI);
E-Print Archive arXiv je iniciátorem a hlavním účastníkem Iniciativy pro propojování elektronických archivů "The Open Archives Initiative" a je zahrnut rovněž systému/služby pro vyhledávání napříč archivy ARC (Old Dominion University) pro vyhledávání informací podle tzv. "Konfence ze Santa Fe" (Santa Fe Convention) pro propojování otevřených elektronických archivů; ústřední roli v integraci archivů hraje protokol OAI-PMH (2. verze z 2002-06-14, dok. verze 2004)

Článek k novému typu recenzování vědeckých článků (P. Ginsparg, 2003)
Článek k 20. výročí založení archivu arXiv.org (B. Steele, 2011)

OAI

ECS ECS EPrints Service - ECS EPrints Repository [online].
      Southampton (GB) : University of Southampton.
      URL: University of Southampton
Archiv elektronických tisků Fakulty elektrotechniky a počítačové vědy Southamptonské univerzita patří k největąím archivům v oboru elektronika a počítačová věda; zahrnuje úlné texty cca 11 500 dokumentů; komunikace v anglickém jazyce

Computer Society DL IEEE Computer Society : CS Digital Library [online].
      Piscataway (NJ) : Institute of Electrical and Electronics Engineers.
      URL: http://www.computer.org/portal/web/csdl
Digitální knihovna dokumentů patřících společnosti IEEE se zaměřením na oblast počítačové vědy; plné texty článků z časopisů (18) a statí ze sborníků jsou až na výjimky k dispozici pouze přes password; interaktivní vyhledávání prostřednictvím indexu, prezentujících záznamy metadat, k dispozici zdarma, vyhledávání přes index z plných textů pouze přes password; komunikace v anglickém jazyce

ACM DL ACM Digital Library [online].
      New York (NJ) : Association for Computing Machinery.
      URL: http://www.acm.org/dl/
Digitální knihovna dokumentů patřících jedné z nejvýznamnějších amerických vědeckých a vzdělávacích institucí v oblasti počítačové vědy; využívání DK včetně interaktivního vyhledávání je možné v podstatě jenom přes password; možnost návštěvnického přístupu po registraci; komunikace v anglickém jazyce

ResearchIndex

CiteSeerX

CiteSeer -- ResearchIndex: Scientific Literature Digital Library -- CiteSeer.IST --CiteSeer-X [online].
      University Park (PA): Pennsylvania State University, School of Information Sciences and Technology, cop. 1997- .
      URL: http://citeseer.ist.psu.edu/
Specializovaná veřejně dostupná (24 hodin denně) digitální knihovna vědecké literatury se zaměřením na oblast počítačové a informační vědy; tvůrci původního systému "CiteSeer", vyvinutého v NEC Laboratories America, Inc. byli Steve Lawrence, Kurt Bollacker a Lee Giles; v současné době je systém lokalizován na Pensylvánské univerzitě , vedením systému je pověřen prof. L. Giles; specifikem systému je unikátní automatická indexace vědeckých članků (dostupných na WWW ve formátech PostScript a PDF) včetně jejich citací pomocí nezávislého, nenákladného a rychlého systému ACI (Autonomous Citation Indexing); repozitář systému zahrnoval v první verzi více než 770 000 zdrojových dokumentů; vyhledávací systém umožňuje zjišťovat příbuzné články přes citační hypertextové odkazy; dokumenty uložené v repozitáři systému CiteSeer je hypertextově propojeny s portálem ACM; systém je připraven na komunikaci metadat přes protokol OAI-PMH; nová (BETA) verze systému CiteSeerX k dispozici (přes 2 000 000 zdrojových dokumentů, 2 000 000 autorů a 40 000 000 citací)

Příklady záznamů/dokumentů:
http://citeseer.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.33.4795 (článek o systému CiteSeer, Bollacker, Lawrence, Giles, 1998)
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.103.8364
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.1.9701
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.172.3370

Jiné citační služby zpracovávající volně dostupné materiály:
WOK/WOS (Thomson/ISI, licence UK Praha) - a zejména další nový produkt "Web Citation Index"; Scopus (Elsevier, licence UK Praha); CrossRef (PILA, licence nutná); Google Scholar (Google); CiteBase Search (T. Brody, University of Southampton); CiteUuLike (Richard Cameron); Connotea (Nature Publishing Group)


NCSTRL NCSTRL: Networked Computer Science Technical Reference Library [online].
      Ithaca (NY): Cornell Digital Library Research Group.
      URL: http://www.ncstrl.org/
Globální distribuovaná digitální knihovna z oboru počítačové vědy (zahrnuje informační technologie); patří k největším DK svého typu; původní architektura federace distribuovaně budovaných repozitářů byla po roce 2001 nahrazena architekturou zalozenou na principech a protokolu OAI-PMH; zarnuje úplné texty mentů v různých formátech s preferencí na PostScript formát (výzkumných a technických zpráv, disertací i článků z vybraných e-časopisů aj.) uložených v repozitářích různých institucí Severní Ameriky, Evropy a Asie; metadata k uloženým dokumentům jsou tvořena dle normy RFC 1807; přímé vyhledávání přes WWW rozhraní podle názvu, autora a slov z referátů, možnost doplňujích limetičních hledisek; zobrazování a downloading dokumentů ve zvoleném formátu (dle nabídky); SDI servis pro zájemce k dispozici přes e-mail; vyhledávání je realizováno i v CoRR
NCSTRL je jedním z účastníků Iniciativy pro propojování elektronických archivů "The Open Archives Initiative" a je zahrnut rovněž do systému/služby ARC pro vyhledávání informací podle tzv. "Konfence ze Santa Fe" (Santa Fe Convention) pro propojování otevřených elektronických archivů

OAI

PrePRINT NETWORK E-PRINT Network : Research Communication for Scientists and Engineers [online].
      Oak Ridge (TN, USA) : Dept of Energy, Office of Scientific and technical Information.
      URL: http://www.osti.gov/eprints/
Významné komplexní Gateway k řadě digitálních archívů a knihoven (LANL XXX a NCSTRL) preprintové literatury z oborů počítačové vědy, matematiky a fyziky; vyhledávací systém firmy Thunderstone zahrnuje jak interaktivní paralelní vyhledávání ve zvolených zdrojových databázích, tak prohlížení ; služba pro uživatele: PrePRINT ALERT  

New Zealand Digital Library NZDL: The New Zealand Digital Library [online]. Version 1999.
      Hamilton (Nový Zéland): University of Waikato, Dept. of Computer Science.
      URL: http://www.nzdl.org/
Polytematická digitální knihovna bibliografických, textových, obrazových i zvukových informací shromážděných a uložených v komprimované podobě v centrálním repozitáři; k oblasti počítačové vědy náleží zejména kolekce: "Computer Science Technical Reports" - zahrnuje již téměř 46.000 textů výzkumných a technických zpráv (stažených z asi 296 serverů), a "HCI Bibliography" - obsahuje asi 19.000 záznamů; zpracování a interaktivní vyhledávání informací realizováno prostřednictvím balíku programů Greenstone Digital Library Software firmy DigiLib Systems Ltd.       Literatura o systému.
 

DK-InfoSci       DVK-CompuSci       DK-ROADS       DK-Diss       DA-SocSci       DG-Umění


Literatura I. v češtině (článek o výzvě tradičním knihovnám Ch. Borgmanové z r. 2003) 
Literatura II. v češtině (článek o archivech e-tisků a digitálních knihovnách z r. 2000) 
Literatura III. v češtině (článek o systému ResearchIndex z r. 2001) 
Literatura IV. v češtině (článek o Open Access, DK a citačních službách z r. 2006) 
Literatura V. v češtině (prezentace tématu DK) 
Literatura VIII. v češtině (článkový text M. Bartoška k DL z r. 2003) 
Literatura IX. v angličtině (příručka L. Carpenterové a kol. pro začátečníky k OAI-PMH z r. 2001-2003) 
Literatura XI. v češtině (prezentace k systému Crossref - příklad z české praxe) 
Literatura XII. v češtině (software k DK a DA - Inforum 2006, Krejčíř) 
Literatura XIII. v angličtině (online verze monografie k DK od Williama Y. Armse, 2000) 
Literatura XIV. v angličtině (online zprava: D.C. Blair and M.E. Maron, 1984) 

Crossref centrála


SFX1 * SFX2 * SFX3 * OpenURL * OpenURL Syntax 0.1 * SFX SYSTÉM WebSPIRS-SFX * MetaLib * JIB (UK+NK) * SFX UK * BI


© Zpracovala: Eva Bratková, 2000-2018
Vytvořeno: 1999-10-10
Aktualizace: 2016-01-05