eLib program 
Elektronické knihovny v systému INTUTE (dříve ROADS)

DK-InfoSci       DVK-CompuSci       DK-ROADS       DK-Diss       DA-SocSci       DG-Umění       SLUŽBY
OA Overview       BOAI       Bethesda OA       Berlin OA       SHERPA/ROMEOA       OAI       ROAR       DOAR       DOAJ       DOAB

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
ROADS

eLib

ROADS: Resource Organisation And Discovery in Subject-based services [uzavřený systém].
      Bristol (UK) : University of Bristol, Institute for Learning and Research Technology.
      URL: http://www.ilrt.bris.ac.uk/roads/
Komplexní program (software) pro budování webovského předmětově založeného gateway (knihovny), jehož jádrem je databáze záznamů (metadat) o webovských informačních zdrojích (viz: formuláře ROADS pro vstup dat); je aplikován v řadě konkrétních systémů v Evropě i zámoří; v rámci Velké Británie je implementován u řady systémů sdružených v projektu "eLib : The Electronic Libraries Programme"

K systému ROADS patřily následující systémy (výběr):


SOSIG SOSIG : Social Science Information Gateway [uzavřený systém].
      Bristol (UK) : University of Bristol, Institute for Learning and Research Technology.
      URL: http://www.sosig.ac.uk
Významné informační gateway k vybraným (nejkvalitnějším) webovským zdrojům (elektronické seriály, digitalizované knihy, výzkumné a technické zprávy, výukové programy, databáze aj.) pro výchovu a výzkum v oblasti sociálních věd (sociologie, psychologie, filozofie, politika, statistika, management, právo aj.); systém zahrnuje tezaurus v anglickém jazyce, který je budován na základě tezauru HASSET.

Nyní systém INTUTE. Social Science

ADAM ADAM : Art, Design, Architecture & Media Information Gateway [uzavřený systém].
      London (UK) : Surrey Institute of Art & Design.
      URL: http://www.adam.ac.uk
Specializované gateway k webovským informačním zdrojům pro oblast umění, muzejnictví, designu, architektury a médií; věcný popis podle "Art and Architecture Thesaurus" i klasifikace DDT.

Nyní systém INTUTE. Arts and Humanities

OMNI OMNI : Organising Medical Networked Information [uzavřený systém].
      Nottingham (UK) : University of Nottingham.
      URL: http://omni.ac.uk/
Významné informační gateway k webovským informačním zdrojům pro oblast medicíny, biomedicíny, zdravotnictví a dalších návazných disciplnín; věcný popis podle tezauru MeSH.

Nyní systém INTUTE. Health and Life Sciences - Medicine

EELS EELS : Engineering Electronic Library, Sweden [uzavřený systém].
      Lund (Sweden) : Lund University Library.
      URL: http://eels.lub.lu.se/
Specializované gateway k hodnotným webovským informačním zdrojům pro oblast skupiny technických oborů: strojírenství, hornictví, mechanika, elektronika, chemické inženýrství aj. Databáze záznamů je budována ve spolupráci knihoven švédských technických univerzit; systém užívá třídění "EI classification" pro věcný popis

Nyní systém INTUTE. Science, Engineering and Technology


RUDI RUDI : Resource for Urban Design Information [online].
      Hatfield (UK) : University of Hertfordshire.
      URL: http://www.rudi.net/
Specializované gateway k webovským informačním zdrojům včetně multimediálních k otázkám plánování, výstavby a architektury měst.
NOVAGATE NOVAGATE : Nordic Gateway to Information in Forestry, Veterinary and Agricultural Sciences [uzavřený systém].
      B.m : NOVA University, 1996-2003.
      URL: http://novagate.nova-university.org/
Specializované gateway k vybraným informačním zdrojům pro oblast zemědělství, lesnictví, výživy, veterinářství a životního prostředí. Databáze záznamů je budována knihovnami, které patří mezinárodní skandinávské univerzitě NOVA University; systém užívá předmětové kategorie systému AGRIS pro věcný popis
BECAL BeCAL : Belief, Culture and Learning Information Gateway [uzavřený systém].
      Bristol (UK) : University of Bristol, Institute for Learning and Research Technology.
      URL: http://www.becal.net/
Specializované gateway k vybraným informačním zdrojům pro oblast víry, kultury a vzdělávání
 

DK-InfoSci       DVK-CompuSci       DK-ROADS       DK-Diss       DA-SocSci       DG-Umění


© Zpracovala: Eva Bratková, 1999-2018
Vytvořeno: 1999-10-20
Aktualizace: 2012-12-10