eLib program 
Digitální archivy elektronických tisků v oblasti sociálních věd a ekonomiky

DK-InfoSci       DVK-CompuSci       DK-ROADS       DK-Diss       DA-SocSci       DG-Umění       SLUŽBY
OA Overview       BOAI       Bethesda OA       Berlin OA       SHERPA/ROMEOA       OAI       ROAR       DOAR       DOAJ       DOAB

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
CogPrint CogPrints : Cognitive Sciences EPrint Archive [online].
      Southampton (Velká Británie) : University of Southampton, Department of Electronics and Computer Science, 1994- .
      URL: http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/

Archív elektronických tisků z oblasti kognitivních věd: psychologie, neurovědy a lingvistiky a také řady oblastí počítačové vědy (umělá inteligence, neuronové sítě aj.), filozofie (myšlení, jazyk, znalosti, věda aj.), biologie (etologie, sociobiologie aj.), medicíny, antropologie aj.; v současné době zahrnuje cca 1500 plných textů dokumentů; plné texty a metadata ukládají autoři po registraci v systému; systém je je založen a provozován na bázi softwaru EPrints, verze 2.2 (z roku 2002), který je dostupný ze sídla EPrints.org (zdarma pro nekomerční využití); metadata jsou dostupná pro nadstavbové služby na bázI Open Archives Protocol for Metadata Harvesting (OAI 2.0.); systém umožňuje vyhledávání pomocí prohlížení rejstříků (předmětových kategorií a let vzniku dokumentů) nebo vyhledávání pomocí přímé formulace dotazu (jednoduché) nebo přímé formulace dotazu (pokročilé) ; komunikace v angličtině

RePec RePEc: Research Papers in Economics [online].
      1992- .
      URL: http://repec.org/

Mezinárodní služba zpřístupňující dokumenty z oboru ekonomiky; komunikace v angličtině

HTP HTP Prints : History and Theory of Psychology EPrint Archive [online].
      Totonto (Kanada) : York University, 2000- .
      URL: http://htpprints.yorku.ca/

Archív elektronických tisků z oblasti historie a teorie psychologie; v současné době zahrnuje zatím cca 200 plných textů dokumentů; plné texty a metadata ukládají autoři po registraci v systému; systém je je založen a provozován zatím na bázi softwaru EPrints, verze 1, který je dostupný ze sídla EPrints.org (zdarma pro nekomerční využití); systém umožňuje vyhledávání pomocí prohlížení předmětového rejstříku nebo vyhledávání pomocí přímé formulace dotazu jednoduchého nebo pokročilého ; komunikace v angličtině

PhilosophA PhilSci Archive : Philosophy of Science Archive [online].
      Pittsburgh (USA) : University of Pittsburgh, Center for Philosophy of Science, 2002- .
      URL: http://philsci-archive.pitt.edu/

Archív elektronických tisků z oblasti filozofie; v současné době zahrnuje zatím cca 200 plných textů dokumentů; plné texty a metadata ukládají autoři po registraci v systému; systém je je založen a provozován zatím na bázi softwaru EPrints, verze 1, který je dostupný ze sídla EPrints.org (zdarma pro nekomerční využití); systém umožňuje vyhledávání pomocí prohlížení předmětového rejstříku nebo vyhledávání pomocí přímé formulace dotazu jednoduchého nebo pokročilého; komunikace v angličtině

DLIST DLIST : Digital Library of Information Science and Technology [online].
      Tuscon (Arinoba, USA) : School of Information Resources & Library Science, The University of Arizona, 200?- .
      URL: http://dlist.sir.arizona.edu/

Digitální archív elektronických tisků; zahrnuje plné texty dokumentů včetně metadat z oboru Informační věda a oblasti [Informačních] technologií; zahrnuje zatím cca 50 dokumentů; systém je je založen a provozován na bázi softwaru EPrints, verze 2.2 (z roku 2002), který je dostupný ze sídla EPrints.org (zdarma pro nekomerční využití); metadata jsou dostupná pro nadstavbové služby na bázI Open Archives Protocol for Metadata Harvesting (OAI 2.0.) vyhledávání pomocí prohlíľení rejstříku dat publikování nebo pomocí předmětového rejstříku ; vyhledávání pomocí přímé formulace dotazu v reľimu jednoduchém nebo pokročilém ; tvorbu záznamů metadat zajišťují autoři dokumentů; komunikace v angličtině

DLIST @rchive SIC : Sciences de l'Information et de la Communication [online].
      Lyon (Francie) : Centre pour la Communication Scientifique Directe, Centre National de la Recherche Scientifique, 2002- .
      URL: http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/

Digitální archív elektronických tisků); zahrnuje plné texty dokumentů včetně metadat z oboru Vědy o informacích a komunikace; zahrnuje zatím cca 50 dokumentů; systém je je založen a provozován zatím na bázi softwaru EPrints, verze 1, který je dostupný ze sídla EPrints.org (zdarma pro nekomerční využití); vyhledávání pomocí prohlížení předmětového rejstříku ; vyhledávání pomocí přímé formulace dotazu v režimu jednoduchém nebo pokročilém ; k dispozici také vyhledávání v plných textech a také vyhledávání podle identifikátorů dokumentů ; tvorbu záznamů metadat zajišťují autoři dokumentů; komunikace ve francouzštině i angličtině

 

EPrints.org

DK-InfoSci       DVK-CompuSci       DK-ROADS       DK-Diss       DA-SocSci       DG-Umění

© Zpracovala: Eva Bratková, 2002-2018
Vytvořeno: 2002-10-23
Aktualizace: 2014-12-08