eLib program 
Služby nad digitálními archivy

DK-InfoSci       DVK-CompuSci       DK-ROADS       DK-Diss       DA-SocSci       DG-Umění       SLUŽBY
OA Overview       BOAI       Bethesda OA       Berlin OA       SHERPA/ROMEOA       OAI       ROAR       DOAR       DOAJ       DOAB

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
oaister OAIster [online].
      Dublin (Ohio, USA): OCLC, 2002- .
      URL: http://oaister.worldcat.org/

Jedna z prvních významných služeb působících nad digitálními archivy v globálním rámci. Vznikla původně jako samostaná služba v roce 2002 na Michiganské univerzitě, od roku 2009 převzala provozování služby na základě dohody knihovnická síť OCLC. Záznamy jsou sklízeny prostřednictvím protokolu OAI-PMH z cca 1 500 nejvýznamnějších digitálních archivů či knihoven a dalších zdrojů světa (například i archivu E-LIS). V roce 2019 má metadatová databáze služby OAIster (rozhraní pro jednoduché vyhledávání), provozovaná v softwaru WorldCat Local, cca 30 000 000 záznamů. K dispozici je také rozhraní pro pokročilé vyhledávání. Profil fondu je univerzální. Metadatové záznamy jsou také součástí světového katalogu WorlCat. Záznamy jsou také indexovány službou EBSCO Discovery.

Podrobnější popis služby OAIster (v angličtině) dostupná na serveru OCLC.
Popis služby OAIster také ve Wikipedii (v angličtině).

HTP BASE: Bielefeld Academic Search Engine [online].
      Bielefeld (SRN): Universiätsbibliothek, Bielefeld Universität, 2001- .
      URL: http://www.base-search.net/

Jedna z největších a nejkvalitnějších (v rámci daných možností) akademických služeb působících nad digitálními archivy a knihovnami. Je provozovaná na Bielefeldské univerzitě v Německu. Zaměřuje se na vědecké dokumenty, záznamy jsou sklízeny pomocí protokolu OAI-PMH z již cca 7 008 archivů a dalších zdrojů. V rcce 2019 má metadatová báze více než 144 000 000 záznamů. K dispozici je kromě standardního (jednoduchého) rozhranéí pro vyhledávání přímo z domovské stránky také rozhraní pro pokročilé vyhledávání; k dispozici také rozhraní pro prohlížení záznamů podle různých vyhledávacích hledisek (browsing): Deweyho desetinného třídění, typů materiálů (dokumentů) aj.

Informace o službě/vyhledávači BASE (v češtině) od M. Lochmana dostupná v časopise Ikaros (2014(4))
Popis služby BASE také ve Wikipedii (v němčině velmi podrobně, anlická verze je krátká).

HTP OpenAIRE [online].
      cop. 2015- . Vyhledávání přes prohlížeč Mozilla nutné.
      URL: https://www.openaire.eu/

Nová služba působící široce nad digitálními archivy, digitálními repozitáři a repozitáří volně dostupných časopisů (Open Access). Byla připravena na základě evropských grantů ( (FP7 246686 and 283595). Zaměřuje se na akademické dokumenty a další informační zdroje z oblasti vědy a výzkumu, jež jsou sklízeny pomocí protokolu OAI-PMH z cca 15 000 archivů a online časopisů . K roku 2019 má metadatová databáze již téměř 27 500 000 záznamů publikací a 1 000 000 souborů dat (datasets) z 131 659 organizací. K dispozici také rozhraní pro vyhledávání záznamů publikací, dat a projektů.

Informace o službě/portálu OpenAire (v češtině) od M. Lochmana dostupná v časopise Ikaros (2015(3))

HTP CORE: COnnecting REpositories [online].
      Milton Keynes (UK): Knowledge Media Institute, The Open University, 2011- .
      URL: http://core.kmi.open.ac.uk/

Jedna z novějších služeb působích nad digitálními archivy je provozovaná Institutem znalostních médií (Open University, UK). Záznamy jsou sklízeny pomocí protokolu OAI-PMH z cca 3 7000 zdrojových archivů. V současné době (2019) má metadatová báze již cca 136 000 000 záznamů dokumentů. Specifikem služby je také sklízení volně dostupných úplných textů (například text z repozitáře E-LIS lokalizovaný v systému CORE) z primárních archivů. K dispozici rozhraní pro jednoduché vyhledávání i rozhraní pro pokročilé vyhledávání s nabídkovými fasetami.

Informace o službě CORE (v češtině) od M. Lochmana dostupná v časopise Ikaros (2014(7)).


RePec RePEc: Research Papers in Economics [online].
      1992- .
      URL: http://repec.org/

Rozsáhlá mezinárodní specializovaná služba a systém zpřístupňující dokumenty z oboru ekonomiky a ekonomických věd. Do struktury celého systému patří v roce 2019 základních cca 2 000 archivů z 99 zemí světa. V autorské službě je registrováno již cca 50 000 autorů z celého světa a v registru EDIRC je již 14 313 institucí (z 232 zemí). Centrální jednotkou a službou systému zároveň je metadatová databáze IDEAS. Záznamy jsou sklízeny na základě vlastního protokolu Guildford (verze 2000 je stále platná) do centrální metadatové databáze, která má již více než 2 800 000 záznamů dokumentů z 3 000 časopisů 4 600 řad výzkumných edicí (working paper series). CCa 2 600 000 z nich lze získat i jako úplný text.
DALŠÍ SLUŽBY systému RePeC:

Služba pro vyhledávání ekonomických zpráv EconPapers
Služba pro odběr novinek ekonomických zpráv NEP: New Economic Papers
Služba pro statistiky systému RePeC LogEc (106 021 152 stažení souborů a 426 015 264 zobrazení abstraktů od ledna 1998)
Nová citační služba systému RePeC CitEc (zatím zpracováno 1 335 292 dokumentů (cca 50 %), 14MB citací a 38MB referencí)
Archiv pro ukládání dokumentů pro nečleny RePeC MPRA (cca 50 000 dokumentů)
Nová genealogická služba RePeC

Informace o službě RePEC (v angličtině) - Tutoriál krok za krokem (na stránkách služby)
Informace o službě RePEC (v češtině) - viz učební texty (Kapitoly)

 

DK-InfoSci       DVK-CompuSci       DK-ROADS       DK-Diss       DA-SocSci       DG-Umění

© Zpracovala: Eva Bratková, 2014-
Vytvořeno: 2014-12-05
Aktualizace: 2019-04-10