eLib program 
Virtuální / digitální galerie (Muzea umění)

DK-InfoSci       DVK-CompuSci       DK-ROADS       DK-Diss       DA-SocSci       DG-Umění       SLUŽBY
OA Overview       BOAI       Bethesda OA       Berlin OA       SHERPA/ROMEOA       OAI       ROAR       DOAR       DOAJ       DOAB

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
MFA DIGITÁLNÍ SBÍRKY jedné instituce

MFA Collections Database [online].
      Boston (USA) : Museum of Fine Arts, Boston.
      URL: http://www.mfa.org/artemis/collections/index.htm

Digitální knihovna obrazových sbírek Muzea výtvarných umění, Boston. Zahrnuta jsou i umělecká díla nevystavovaná (uložená v depozitářích). Databáze obsahuje v současné době cca 15.000 metadatových záznamů jednotlivých uchovávaných děl, u většiny z nich je přítomna digitální reprodukce). 500 nejznámějších děl je možné shlédnout jako digitální reprodukci v rámci hodinové virtuální prohlídky. K dipozici je také Průvodce této sbírky (Handbook). Vyhledávání lze realizovat třemi způsoby:

Vyhledané záznamy jsou prezentovány buď v základním krátkem záznamu nebo záznamu úplném. Připojené digitální reprodukce jsou ve formátu JPEG - miniatuře, základním formátu nebo jeho zvětšení (zoom). Unikátní je možnost prohlížení reprodikce ve formátu interaktivním (interactive zoom), které umožňuje prohlížení detailů. U některých reprodukcí je k dispozici mluvený komentář (digitální zvukový záznam).

Jiné prezentace muzeí umění:

WGllry VIRTUÁLNI GALERIE UMĚNÍ (univerzální)

Web Gallery of Art [online].
      Budapest : Euroweb, 1996- .
      URL: http://www.wga.hu/

Ojedinělá virtuální galerie děl výtvarného umění v digitální formě. Jejími tvůrci jsou Emil Kren a Daniel Marx. Projekt je podporován Maďarskou akademií umění. Provoz zajišťuje internetový server Eurowebu (Internet for Business). Systém zahrnuje v současné době cca 28 400 digitálních reprodukcí děl vytvořených v letech 1150-1800 (malby, sochařská díla, iluminace, grafika). Reprodukce jsou v systému propojeny se soubory metadat, která popisují jak umělecká díla, jejich umělce i umělecké směry. Databáze obsahuje také zvukové dokumenty, jež dokreslují dobovou atmosféru. V tomto směru byla navázána spolupráce s Archívy klasické hudby. Informace jsou i nadále doplňovány především o další textové informace (průvodce) k zahrnutým uměleckým artefaktům. Celý systém zahrnuje prvky interaktivního vzdělávání. Vyhledávání v systému lze realizovat následujícími způsoby:

  • prohlížením tzv. Rychlého rejstříku (Quick Index) abecedně uspořádaných jmen umělců, jež vede k záznamům jejich děl
  • prohlížením Autorského rejstříku, který poskytuje v první fázi některé biografické údaje o umělcích; navigací se uživatel dostane opěk k seznamům děl daných umělců
  • přímým vyhledáváním ve strukturovaném záznamu (Search Engine)
  • přímým vyhledáváním pomocí dvojího formuláře (Dual Window Mode)
K dispozici je také prohlížení obrazů pomocí vedených tras.

Vyhledané záznamy jsou prezentovány buď v základním krátkem záznamu nebo záznamu úplném. Připojené digitální reprodukce jsou ve formátu JPEG - miniatuře a základním prezentačním formátu.

Gogh VIRTUÁLNÍ GALERIE UMĚNÍ jednoho umělce

The Vincent van Gogh Gallery : The most comprehensive Van Gogh resource on the Web [online].
      Toronto (Kanada), 1996- .
      URL: http://www.vggallery.com

Komplexní virtuální galerie reprodukcí prakticky všech děl malíře Vincenta van Gogha. Navíc zahrnuje veškeré další informace o něm včetně korespondence. Jejím tvůrcem je David Brooks. Sponzoruje společnost Barewalls.com. Galerie je provozována se souhlasem Muzea Van Gogha v Amsterdamu, které vlastní většinu originálů děl umělce. Databáze obsahuje v současné době cca 2 200 digitálních reprodukcí jednotlivých děl (870 maleb, 1 037 kreseb, 150 akvarelů, 10 grafik, 133 skic z dopisů). Dopisů je 874 (ve formátu PDF). Vyhledávání lze realizovat následujícími způsoby:

Speciální nabídka Světové mapy malířství.

Vyhledané záznamy jsou prezentovány buď v základním krátkem záznamu nebo v záznamu rozšířeném. Digitální reprodukce jsou ve formátu JPEG - miniatuře nebo formátu základním.

Jiné prezentace děl malířů:

Zdroj: ZEMKOVÁ, Kristýna. Systémy virtuálních galerií na WWW. Praha, 2002. 104 s. Diplomová práce. UK, FF, ÚISK.
 

DK-InfoSci       DVK-CompuSci       DK-ROADS       DK-Diss       DA-SocSci       DG-Umění


© Zpracovala: Eva Bratková, 2003-
Vytvořeno: 2003-01-06
Aktualizace: 2011-12-28