Zpět na hlavní stránku o bázi LISA

LISA: Library and Information Science Abstracts (Abstrakta z knihovní a informační vědy)

 
Stránka je překladem původní stránky dodavatele ProQuest do češtiny (pro potřeby výuky)
Kódy polí (pro nové prostředí systému FAST / Proquest | Seznam excerpovaných seriálů (na serveru dodavatele)

LISA: Library and Information Science Abstracts je mezinárodní oborovou bibliografickou bází dat s abstrakty. Je určena knihovníkům a dalším informačním odborníkům.

Databáze LISA v současné době excerpuje cca 440 z celkového počtu retrospektivy cca 460 titulů seriálů vydaných ve více než 68 zemích v cca 20 jazycích. 

Předmětové pokrytí
K hlavním oblastem patří:
 • Umělá inteligence
 • Recenze knih 
 • CD-ROMy 
 • Aplikace počítačové vědy 
 • Informační centra 
 • Správa a řízení informací 
 • Informační věda 
 • Ukládání informací 
 • Informační technologie 
 • Internetové technologie 
 • Správa a řízení znalostí 
 • Knihovnictví 
 • Knihovny a archivy 
 • Správa a řízení knihoven 
 • Knihovnické technologie 
 • Knihovny a uživatelé 
 • Lékařsské informace 
 • Online vyhledávání informací 
 • Nakladatelství a knižní obchod 
 • Správa záznamů 
 • Telekomunikace 
 • Technické služby 
 • World Wide Web

 •  
Klasifikace databáze LISA (Broad Subject Headings) - viz Library and Information Science Abstracts Classification Scheme (ve formátu .doc)
Retrospektiva báze
1969 - současnost 
Aktualizace
1 x 14 dnů (cca 500 záznamů dodáno v rámci každé aktualizační dávky). 
Objem databáze
Cca 374 000 záznamů k prosinci 2013 
Tezaurus
Online tezaurus k dispozici (integrovaně nad databází). 
Tištěný ekvivalent
Library and Information Science Abstracts, ISSN 0024-2179 
Dodavatel
ProQuest
The Quorum
Barnwell Road
Cambridge
CB5 8SW
UK
Phone: +44 (0) 1223 215512
 

Příklad jednoduchého záznamu článku z časopisu (v původní prezentaci společnosti CSA)

 
TI: Title (Název) 
An overview of readers' advisory service with evaluations of related Websites 
AU: Author (Autor) 
Schultz, K
SO: Source (Zdrojový časopis) 
Acquisitions Librarian; (23) 2000, p.21-33
IS: ISSN 
0896-3576
AB: Abstract (Abstrakt) 
Contribution to a thematic issue devoted to the Internet and acquisitions. As readers' advisors, librarians attempt to match users with books they will enjoy. Typically done with fiction, this service is important for 2 reasons: fiction circulation figures are consistently high in public libraries; and users often rely on recommendations for fiction reading material since the contents of novels are not as clearcut as non fiction books, which are sorted by subject. To be successful advisors, librarians must know their collections and their users' reading preferences, and then bridge the two. Librarians can learn their users' reading preferences using specific interview techniques, and they can learn their collections using readers' advisory aids such as the latest Web resources. (Original abstract - amended)
FE: Features (Vlastnosti, vybavení dokumentu)
refs.
LA: Language (Jazyk) 
English 
PY: Publication Year (Rok vydání) 
2000
DE: Descriptors (Deskriptory) 
Acquisitions; Selection aids; World Wide Web; Web sites; Evaluation; Libraries; User services; Readers advisory work 
SH: Shelfmark (Signatura Britské knihovny) 
0578.881170 
UD: Update (Aktualizace)
20000725
AN: Accession Number (Přírůstkové číslo záznamu) 
95048
 
Kódy polí (platné pro předešlý systém Illumina)
Následující kódy polí (prefixy) se vyskytují v záznamech báze LISA (jsou uvedeny v abecedním pořadí). 

AB = Abstract (Abstrakt)  KW = Keywords (Klíčové slovo)
AN = Accession Number (Přírůstkové číslo)  LA = Language (Jazyk)
AU = Author (Autor)  PY = Publication Year (Rok vydání)
CL = Classification (Třídění), 2008-  -
DE = Descriptors (Deskriptory)  RL = Resource Location (Lokace zdroje)
FE = Features (Vybavení)  SH = Shelfmark (British Library) (Signatura (Briská knihovna))
IB = ISBN  SO = Source (Zdroj)
IS = ISSN  TI = Title (Název)
JN = Journal Name (Název časopisu) UD = Update (Aktualizace) 

Keywords (Klíčové slovo), KW=
V databázi LISA jsou Keywords (Klíčovým slovem), KW= míněn a slova z polí Název, Abstrakt a Deskriptor.

Slovníky k prohlížení
Slovníkem k prohlížení je míněn abecedně uspořádaný seznam výrazů (termů) užitých ve specifickém poli záznamu databáze. Můžete listovat tímto seznamem, abyste si například prohlédli názvy časopisů, kter= jsou v bázi LISA indexovány. Slovníky (Indexy) jsou k dispozici pro následující pole:
Autor
Název časopisu 

Zpět na hlavní stránku o bázi LISA

Přeložila/Upravila: Eva Bratková, © 2003-2014