Kódování

Informace pro uživatele EBSCO

Co je to EBSCO?

EBSCO je firma, která se zabývá zpřístupňováním informací (EBSCO je zároveň název jejich služby). Zpřístupňuje jak plné texty časopisů, tak abstrakty, recenze a bibliografické údaje. Celkový zpřístupňovaný počet časopisů je více než tři tisíce. Ne všechny jsou v plném textu a ne všechny jsou přístupné online.

Jak se dostat k EBSCO?

K EBSCO se lze dostat jednoduše. Stačí následovat tohoto odkazu http://search.epnet.com/ Objeví se. stránka kde je potřeba vyplnit User ID a Password.

User ID je eifl

Password je czechrepublic

Po stisknutí tlačítka Click here to Login následuje příhlášení do systému a výběr databáze do které se chcete připojit. V první úrovni máte možnost volby ze dvou.

EBSCOhost Web se dále dělí na čtyři kategorie. Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Premier, Newspaper Source

EBSCOmed je Medline s plnými texty a MESH

Proč nejsou všechny časopisy v plných textech?

Důvod je jednoduchý. Producenti informací o to nemají zájem. Bojí se především snížení nákladu a snížení zisku.

Proč nejsou všechny plné texty dostupné online?

Je to stejný důvod jako u předchozí otázky. Dobrá zpráva ale je, že tito producenti dávají plné texty na CD. Ty jsou dodávány zákazníkům se čtvrtletou periodicitou.

Jak se dostanu k plnému textu, jenž je pouze na CD?

To je otázka, na kterou ještě neumíme odpovědět. V každém případě se budeme snažit zpřístupnit tyto informace po síti tak, aby byly přístupné od vašeho pracovního stolu.

Kdo za to může?

Přístup byl uhrazen Open Society Institute pro všechny rozvojové a postkomunistické země. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě. Z iniciativy Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK začala Karlova univerzita jako první ve velké míře využívat přístup k relativně širokému okruhu světových vědeckých a odborných časopisů, které jsou pro všechny její studenty a uřitele k dispozici online v plných textech v systému EBSCO.

Kde mohu získat seznam časopisů, jež jsou v EBSCO?

Po té co se přihlásíte do systému, stačí následovat odkaz complete title list. (tato volba není dostupná u EBSCOmed)
Aleš Houdek