Dějiny logiky

 1. Počátky logiky v Řecku (Parmenides, Zenon, Sokrates, Platon)
 2. Aristoteles - Kategorie, Topika, O sofistických důkazech, První a druhé analytiky , sylogismy , odvozování
 3. Megarsko-stoická škola: logické spojky, logické úsudky
 4. Galénos, Boethius, latinská terminologie, antická modální logika
 5. Středověká logika: rozpracování pojmové logiky, teorie důsledku, sylogismy, spor o universalie (Petr Abelard, Duns Scottus, William Occam)
 6. Logika jako univerzální metoda poznání: B. Pascal, R. Descartes, J.A.Komenský, G.W.von Leibniz
 7. Algebra logiky: L.Euler, J.H.Lambert, C.C.Peirce, G.Boole, teorie tříd, řešení sylogismů pomocí teorie tříd, cesty ke kvantifikátorům
 8. Bernard Bolzano
 9. Moderní logika: Gottlob Frege
 10. Hilbertův program (D.Hilbert); intuicitonistická logika ( L.E.J.Brouwer),
 11. Matematická logika XX.století; K.Gödel, A.Tarski
 12. R.Carnap a vídeňský kruh
 13. L.Wittgenstein
 14. Intenzionální logika: Montague, Tichý

Požadavky k zápočtu: účast na přednáškách, seminární práce z dějin logiky


Literatura:

K.Berka:Stručné dějiny logiky, skripta FF UK Praha 1994.

W.Kneale, M.Kneale: The Development of Logic, Clarendon Press, Oxford Uni Press, 1962

H.Greniewski: Elementy logiki formalnej, Warszawa 1955, 468 stran

T.Kotarbinski: Wyklady z dziejów logiki, Lódz, 1957, 376 stran

B.Mates: Elementary Logic, Oxford Uni Press, 1965, str.195-220

P.C.Popov, N.I.Sťažkin: Razvitie logičeskich idej ot antičnosti do epochi vozrožděnija, Izd.Moskovskovo universiteta, 1974, 220 stran

J.Loužil: Bernard Bolzano, Melantrich Praha, 1978, 405 stran

B.I.Fedorov: Logika Bernarda Bolzano, izd.Leningradskovo universiteta,1980, 157 stran

J.Peregrin: Úvod do analytické filozofie, Herrmann a synové, Praha 1992

J. Peregrin: Úvod do teoretické sémantiky, Karolinum, Praha 1998

Prameny:

Platón: Sofistes, Praha 1933

Parmenides, Praha 1936

Alkibiades, Praha 1938

Aristoteles: Kategorie, ČSAV, Praha 1958, 75 stran

O vyjadřování, ČSAV, Praha 1959, 63 stran

První analytiky, ČSAV, Praha 1961, 220 stran

Druhé analytiky, ČSAV, Praha 1962, 190 stran

Topiky, ČSAV, Praha 1975, 295 stran

O sofistických důkazech, ČSAV, Praha 1978, 133 stran

Galénos: Úvod do logiky, ČSAV, Praha 1958, 79 stran

R.Descartes: Úvahy o první filosofii, Svoboda, Praha 1970, 145 stran

P.Horák: Svět Blaise Pascala, Vyšehrad, Praha 1985,str.233-263

C.I.Lewis: A Survey of Symbolic Logic, Dover Publications, Inc., New York, 1960, 327 stran