Intenzionální logika

I. Historie, Fregeho teorie významu a smyslu, paradoxy

II. Sémantika možných světů, modality de dicto a de re, vlastní jména a deskripce, formule Barcanové.

III. Lambda kalkul čistý, rovnostní teorie lambda, kódování objektů lambda termy, teorie pevného bodu, teorie rekurzivních funkcí, kombinatorická logika..

IV. Typovaný lambda kalkul, definice spojek, intenzionální logika..

V. Intenzionální teorie typů, gramatika jako fragment angličtiny (R.Montague), překlad vět do lambda termů a jejich skládání, individuální koncepty.

VI. TIL - transparentní intenzionální logika Pavla Tichého, extenze a intenze, konstrukce, epistémická báze

Požadavky k zápočtu: práce s lambda termy, schopnost zformalizovat gramatické věty do obou podob intenzionální logiky (Montague, TIL).


Literatura:

L.T.F.Gamut: Intensional logic and logical grammar , The University of Chicago Press, Chicago 1991

R.Montague: Universal Grammar, Theoria 36(1970),pp.373-98

R.Montague: Formal Philosophy, R.H.Thomason (ed.), 1974

Studie z transformační a formální gramatiky IV., skripta MFF UK, SPN Praha 1988, 110 stran

P.Materna, K.Pala, J.Zlatuška: Logická analýza přirozeného jazyka, Academia Praha 1989, 142 stran

P.Tichý: The Foundations of Frege's Logic, de Gruyter, Berlin-New York, 1988

C.A.Anderson: General Intensional Logic, v: Handbook of Philosophical Logic, vol.II,Kluwer Academic Publishers, 1984, str.355-386

J.Zlatuška: Lambda-kalkulus, Brno 1993