Učím, učil jsem, budu učit

Aktuálně učím

NPFL087: Statistický strojový překlad (jméno: student, heslo: student) (2008-)
Seminář na MFF UK a FJFI (Počítače a přirozený jazyk II)
Návrhy témat ročníkových projektů a bakalářských prací (2007-)
Pro druháky/třeťáky na MFF UK.

Obecné rady

Historie

NPRG005 Cvičení z neprocedurálního programování (LS 2009/2010)
Pro druháky na MFF UK.
Programování II (cvičení C#, LS 2008/2009)
Pro prváky na MFF UK.
Počítače a přirozený jazyk (2005/2006)
Pro druháky/třeťáky na FJFI.
PRG005 Cvičení z neprocedurálního programování (ZS 2004/2005)
Cvičil jsem druháky na MFF UK.
Pracovní činnosti - počítače
Učíval jsem osmáky na ZŠ jak používat počítače, konkrétně Mac OS (tehdy ještě "klasický").
Angličtina
Doučoval jsem dvě malé holky.
Internet apod.
Referát o oživování stránek silou serveru pro knihovníky FF UK

Ondřej Bojar, $Date: 2012-01-04 14:10:13 $