English


SMTP authentikace v Qmailu

Proč používat SMTP autentikaci

Téměř všechny SMTP servery v Internetu dnes blokují relay - je to obrana před zneužitím serveru pro rozesílání spamů. Pokud se někdo připojuje k Internetu střídavě přes různé IP providery (poskytující "Internet zadarmo") a potřebuje SMTP server pro odesílání pošty, má dvě možnosti:

Administrátorovy problémy se SMTP auth

Na první pohled se zdá, že SMTP autentikace je výhodná jak pro uživatele, tak pro administrátora.  Nicméně po implementaci SMTP autentikace pro Qmail (z www.nimh.org) jsem narazil na pár problémů: 

  1. Poštovní klient Netscape se pokusí autentikovat vždy, když zjistí, že SMTP server autentikaci podporuje (EHLO) a vyžaduje po uživateli heslo. Login použije stejné, jaké má nastavené pro POP. Klienti MS Outlook a Outlook Expres se tak nechovají - pokud nemají autentikaci nastavenou, nepoužívají ji, login a heslo lze nastavit libovolně.
    Problémy s uživateli poštovních klientů Netscape po zavedení autentikace:
  2. SMTP servery Netscape umí používat autentikaci při odesílání mailu. Zdá se, že podobně jako klienti se Netscape server pokusí autentikaci použít vždy, když zjistí (EHLO), že i druhá strana (náš server) autentikaci podporuje. Protože použije nesmyslné login a heslo, je SMTP spojení přerušeno. Stejný problém může nastat i s jinými servery, které už SMTP autentikaci při odesílání podporují a jsou špatně nakonfigurované (unixové verze používají jako login "root").
    Problémy se servery Netscape (a jinými, které podporují SMTP autentikaci):

Řešení problémů

Použil jsem proto SMTP autentikaci pro Qmail z www.nimh.org (http://www.nimh.org/dl/qmail-smtpd.c) a mírně ji upravil:

  1. Při komunikaci s počítači z domén, ze kterých je povolen relay, server podporu SMTP autentikace skrývá (EHLO) - to řeší problém s Netscape klienty na počítačích v LAN, které by jinak zbytečně obtěžovaly uživatele dotazy o heslo.
  2. Pokud SMTP autentikace selže, není spojení odmítnuto, ale pokračuje dál, jen se nepovolí se relay - řeší problém příchozí pošty od Netscape serverů.
  3. Záznam o autentikaci se zapíše do syslogu

Upravený qmail-smtpd.c

qmail-smtpd.c pro Qmail 1.03

Instalace

Známé problémy

Odkazy:


Vladimír Horák
Poslední změny na stránce: 8.6. 2004