Univerza v Novi Gorici

Furlanski jezik
---> seminar in vaje

dott. Giorgio Cadorini, Ph.D. (©lezijska univerza v Opavi)

Vsak dan od 8. do 19. 1. 2018, 16:45-19:45 (v petek 13:15-16:45), v predavalnici P-2

Program

Seminarska naloga

Kulturna zgodovina (15 normiranih strani – 1 NS = 1.800 znakov s presledki)
Slovenistika (10 normiranih strani – 1 NS = 1.800 znakov s presledki)

Priporočena literatura

Učbenik
Jezikovni pripomočki
(na začetek strani)

*Dizionaris *Furlan di Praghe *Giorgio Cadorini *Univerzita Karlova v Praze *Slezskį univerzita v Opavģ