Digitální knihovna oboru INSK 
Digitální knihovna oboru INSK
webových plnotextových dokumentů z oboru Informační věda

DK-InfoSci       DVK-CompuSci       DK-ROADS       DK-Diss       DA-SocSci       DG-Umění       SLUŽBY
OA Overview       BOAI       Bethesda OA       Berlin OA       SHERPA/ROMEOA       OAI       ROAR       DOAR       DOAJ       DOAB

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Digitální / Virtuální knihovny a archívy, kolekce aj. oboru Informační věda a Knihovnictví
DOIS DOIS: Documents in Information Science [online].
      Manchester (UK): Manchester Information and Associated Services, 2001-2008. Uzavřený systém.
      URL: http://wotan.liu.edu/dois/
Elektronická knihovna (služba) bibliografických informací s odkazy na úplné elektronické texty [webovských] dokumentů z oboru Informační a knihovní věda; zahrnovala cca 15 183 záznamů článků z časopisů a 4 500 záznamů statí ze sborníků; volně k dispozici bylo cca 14 070 textů; systém DOIS byl budován podle vzoru úspěšného systému RePEc (Research Papers in Ecoconomics); pro komunikaci dat byl užíván návrh formátu AMF (Academic Metadata Format), který využívá několik specifikací DC, OpenURL aj; tvorbu záznamů zajišťoval mezinárodní tým na dobrovolné bázi; provoz systému byl zastaven na jaře 2009 (ve prospěch archivu E-LIS).

Digitální kopie systému DOIS z roku 2005-2007 k dispozici z Internet Archivu - lze listovat záznamy


E-LIS E-LIS: Eprints in Library and Information Science [online].
      London (UK): University of London Computer Centre, 2002- .
      URL: http://eprints.rclis.org/
Digitální knihovna (modelu archivu elektronických tisků); zahrnuje úplné texty dokumentů včetně metadat z oboru Informační vědy a knihovnictví; zahrnuje již více než 18 000 dokumentů. Archiv byl založen jako služba známé výzkumné komunity Research in Computing, Library and Information Science a doplňoval systém DOIS. Při zpracování metadat je využíváno Klasifikační schéma E-LIS . Vyhledávání pomocí prohlížení rejstříku dat publikování nebo pomocí předmětového rejstříku ; vyhledávání pomocí přímé formulace dotazu v režimu jednoduchém nebo pokročilém . Systém je budován na základě principů OAI (Open Archive Initiative) , jeho bázová adresa: http://eprints.rclis.org/cgi/oai2. Od roku 2003 do prosince 2010 byl provozován s softwaru EPrints, po migraci dat (16. 12. 2010) byl dostupný v softwaru DSpace a od 2. 1. 2013 je provozován opět v softwaru EPrints (zajišťuje Výpočetní centrum Londýnské univerzity); tvorbu záznamů metadat zajišťují autoři dokumentů; komunikace systému v angličtině.

DLIST DLIST: Digital Library of Information Science and Technology [online].
      Tuscon (Arizona, USA): School of Information Resources & Library Science, The University of Arizona, 200?- .
      URL: http://dlist.sir.arizona.edu/ nebo http://dlist.sir.arizona.edu/arizona/handle/10150/105066
Inovovaná digitální knihovna (modelu archivu elektronických tisků); je od podzimu 2010 součástí Institucionálního repozitáře Arizonské univertzity ; zahrnuje plné texty dokumentů včetně metadat z oboru Informační věda a oblasti [Informačních] technologií; zahrnuje zatím cca 1 562 dokumentů; vyhledávání pomocí prohlížení rejstříků nebo vyhledávání pomocí přímé formulace dotazu v jednoduchém reľimu je k dispozici z hlavní stránky; přístup k pokročilému režimu vyhledávání ; systém je budován na základě principů OAI (Open Archive Initiative) a principů systému DSpace (dříve systému EPrints); tvorbu záznamů metadat zajišťují autoři dokumentů; komunikace v angličtině

OASIC @rchive SIC: Sciences de l'Information et de la Communication [online].
      Lyon (Francie): Centre pour la Communication Scientifique Directe, Centre National de la Recherche Scientifique, 2002- .
      URL: http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/
Digitální archiv elektronických tisků; zahrnuje plné texty dokumentů včetně metadat z oboru Vědy o informacích a komunikace; zahrnuje zatím cca 2 550 dokumentů; systém je v současnosti provozován na bázi fr. softwaru HAL (dříve v systému EPrints); vyhledávání pomocí prohlížení rejstříků (Consulter); vyhledávání (Rechercher) pomocí přímé formulace dotazu; tvorbu záznamů metadat zajišťují autoři dokumentů; komunikace ve francouzštině i angličtině

OASIC ePrints.FRI [online].
      Ljubljana (Slovinsko): Univerza v Ljublani, Fakulteta za računalnistvo in informatiko, 2002- .
      URL: http://eprints.fri.uni-lj.si/
Digitální archív elektronických tisků Fakulty počítačové a informační vědy Univerzity v Ljublani (Slovinsko); zahrnuje plné texty dokumentů včetně metadat z oborů počítačové vědy a informační vědy; zahrnuje zatím cca 400 dokumentů; systém je je založen a provozován na bázi softwaru EPrints, verze 2, který je dostupný ze sídla EPrints.org (zdarma pro nekomerční využití); vyhledávání pomocí prohlížení předmětového rejstříku ; vyhledávání pomocí přímé formulace dotazu v režimu jednoduchém nebo pokročilém ; tvorbu záznamů metadat zajišťují autoři dokumentů; komunikace v angličtině

 
 

DK-InfoSci       DVK-CompuSci       DK-ROADS       DK-Diss       DA-SocSci       DG-Umění

Literatura I. k systémům e-archivů v oboru INSK (článek z NK, 2003)
Literatura II. k systémům e-archivů v oboru INSK (preprint článku z E-LIS, 2003)
Literatura III. k systému E-LIS (2006)

© Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 1998-2018
Zpracovala: Eva Bratková
Vytvořeno: 1998-07-13
Aktualizace: 2016-01-04