Ústav informačních studií a knihovnictví
Digitální knihovna INSK
webovských plnotextových dokumentů z oboru Informační věda
 
 
DK
 
Knihovnicko-informační web
 
Virtuální / Digitální knihovny oboru
Informační věda
 
Virtuální / Digitální knihovny oboru
Počítačová věda
 
E-Archivy v oborech
společenských věd
 
Digitální knihovny
disertačních prací
 
Služby nad digitálními
archivy
 
Elektronické knihovny
systému INTUTE
 
Virtuální / Digitální knihovny
jiných oborů
 
Bibliografické báze
oboru
 
Elektronické časopisy oboru (zahraničí)
 
Elektronické časopisy oboru (ČR a SR)
 
Elektronické slovníky
oboru
 
 
 
Open Archives Forum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO FRAMES Campaign

Kódování Win-1250


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vybrané okruhy a témata
  = 3. verze (2000)       = 4. verze (2001)     = 5. verze (2002)     = 6. verze (2003)     = 7. verze (2004)     - poslední aktualizace 03. 11. 2008

      Obecné otázky Informační vědy a sociální komunikace K
Informační potřeby    
Modely uživatelů informačních systémů    

      Informační společnost a její organizace
Informační společnost    
Internet a demokracie    
Problematika veřejných knihoven    
Výchova a vzdělávání dětí v prostředí Internetu    
Internet ve veřejných knihovnách    
Informační výchova uživatelů informací    
Národní knihovny a jejich funkce    
Knihovnické zákony    
Informační politika Francie    
Hudební knihovnictví    

      Legislativní otázky oboru
Elektronické publikování a copyright    
Autorské právo a Internet    
Legislativa povinného výtisku v Evropě    

      Digitální knihovny, elektronické archívy
Teoretické aspekty pojmu digitální knihovna    
NEDLIB - Networked European Deposit Library    
Protokoly v digitálních knihovnách    
Zpracování digitálních disertačních prací v Evropě    
Zpracování digitálních disertačních prací v Severní Americe    
Archivy národních webů    
Digitální knihovny a věda    
Digitální knihovny v medicíně    

      Informační technologie

      Informační služby

Hodnocení webovských stránek    
Elektronické publikování a nakladatelé    
Teoretické aspekty hypertextu a hypertextových dokumentů    
Standard Generalized Markup Language (SGML)    
Zvukové informační zdroje na WWW    
Elektronická kniha    
Elektronický podpis    
SFX    
Formáty zvukových digitálních dokumentů    
Elektronické dodávání dokumentů (EDD)    
Mezinárodní meziknihovní služba (MMVS, ILL)    
Bibliometrie    

      Vyhledávání informací
Teoretické aspekty vyhledávání informací    
Multimédia a vyhledávání informací    
Vyhledávání informací : Protokol Z39.50    
OPAC - Online Public Access Catalog    
Hodnocení vyhledávacích systémů    
GUI - Graphical User Interface    
Souborné katalogy Severní Ameriky    
Souborné katalogy knihoven ve skandinávských zemích    
Souborné katalogy v Německu    

      Identifikátory informačních zdrojů
Čárové kódy - EAN kódy    
DOI - Digital Object Identifier    
Uniform Resource Names - URNs    

      Popis informačních zdrojů
Problematika katalogizačních instrukcí (AACR2 a ISBD)    
Formáty MARC : historie, současný stav a vývojové tendence    
Soubory autorit a číslo ISADN    
Problematika citování elektronických dokumentů    
Resource Description Framework (RDF)    

      Věcné zpracování informací
Mezinárodní desetinné třídění    

      Ochrana knihoven a jejich knihovních fondů
Ochrana knihovních fondů    

      Informace a informační systémy ve státní správě, muzejnictví aj.
Muzea a Internet    
Systémy státní správy na Internetu    
Galerie a Internet    

 
 
Digitální knihovna INSK
© Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 1998-
Zpracovali posluchači 4. roč. 5letého studia a 2. roč. 2letého studia
Koordinace projektu & HP: E. Bratková
Vytvořeno: 1998-06-30
Aktualizace: 2014-12-15
Archiv DK (Internet Archive) z roku 2005