Digitální knihovna oboru INSK 
Digitální knihovna oboru INSK
webovských plnotextových dokumentů z oboru Informační věda

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            Významné konference oboru Informační věda ve světě (včetně plných textů příspěvků)
 
IATUL CONFERENCES IATUL Conference
      International Association of Technological University Libraries Conferences (hlavní stránka všech konferencí)
          Předchozí konference; hlavní stránka sborníků z konferencí IATUL
IFLA
CONFERENCES IFLA Annual Conference
      66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel, 13-18 August 2000
          Předchozí i plánované konference
ISWC Conference International Semantic Web Conference
      1st International Semantic Web Conference (ISWC2002), June 9-12th., 2002, Sardinia, Italia
WWW Conference International World Wide Web Conference
      Tenth International World Wide Web Conference, May 1-5, 2001 Hong Kong Convention and Exhibition Center
          Předchozí konference
 
 
© Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 1999-2002
Zpracovala: Eva Bratková
Vytvořeno: 1999-05-03
Aktualizace: 2002-06-07